1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Akyurt Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı 2017

Konusu 'Memurluk,atama ve iş ilanları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 26 Nisan 2017 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.185
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  AVUKAT ALIM İLANI

  Belediyemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi" gereğince Avukat Hizmetleri Sınıfında tam zamanlı sözleşmeli 1 adet Avukat alınacaktır.

  I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

  b) 22 Mayıs 2016 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü itibarıyla en az 60 puan almış olmak,

  c) Son başvuru tarihi itibarıyla Hukuk Fakültesi veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

  II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

  1- Adaylar başvurularını, 25 Nisan 2017 tarihinden 28 Nisan 2017 tarihi saat 17:00'a kadar Akyurt Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bizzat yapacaklardır.

  2- Başvurusu kabul edilen adaylar Belediyemizin www.akyurt.bel.tr adresinden yayımlanacaktır.

  3- Başvuru esnasında teslim edilecek belgeler;

  a) Diploma veya mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya tarafımızca onaylı örneği, (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

  b) ÖSYM internet sitesinden alınmış ve Kontrol Kodu bulunan KPSS sonuç belgesi,

  c) Aday tarafından bir sayfayı geçmeyecek şekilde el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış

  özgeçmiş,

  d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya tarafımızca onaylanmış örneği,

  e) Son altı ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun ve kişinin kolaylıkla tanınmasını

  sağlayabilecek nitelikte ve çözünürlükte 4 adet fotoğraf.

  f) Yerleşim yeri beyanı.

  g) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  h) İş talep formu. (Belediyemizden veya www.akyurt.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

  i) Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  4- Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaktır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iş sözleşmesi iptal edilecek hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 5237 sayılı TCK'nın ilgili hükümleri uygulanarak Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  III. SINAV İŞLEMLERİ

  1- İstenen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması veya başlatılmaması İdarenin yetkisindedir.

  2- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar, 03 Mayıs 2017 tarihinde (www.akyurt.bel.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  3- Giriş sınavı, sözlü/mülakat olarak tek aşamada ve 05 Mayıs 2017 tarihinde saat 14.00'da Akyurt Belediye Başkanlığında yapılacaktır.

  4- Sözlü sınava katılacak adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

  Sözlü sınavda adaylar;

  a) Mesleğe (unvana) ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  e) Genel yetenek ve genel kültür,

  f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  Konularından değerlendirilerektir.

  5- Sözlü/Mülakat, komisyon Başkan ve Üyelerinin takdir edeceği 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Başarılı sayılmak için mülakattan en az yetmiş (70) puan almak zorunludur.

  6- En yüksek puanı alan aday başarılı sayılacaktır.

  7- Sınav sonucu Belediyemizin internet sitesinden 08 Mayıs 2017 günü açıklanacaktır. Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  8- Sözlü sınavda 1 adet yedek aday belirlenecektir. Yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıldır.

  IV. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

  Giriş Sınavı sonucunda atanmaya hak kazandığı duyurulan aday, Sınav Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri, Belediyemizin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

  1- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

  2- Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu,

  3- Adli sicil kaydı,

  4- 3 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (formlar eksiksiz olarak doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılarak ilgili bölümleri imzalanacaktır)

  5- Mal Bildirim Formu.

  İlanen duyurulur.

  Gültekin AYANTAŞ

  Akyurt Belediye Başkanı
   

Sayfayı Paylaş