1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

aöf devlet bütçesi deneme sınavı soru ve cevapları

Konusu 'Deneme Sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 11 Eylül 2012 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.143
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  DEVLET

  1. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Müdürlüğü nere bağlıdır?

  Hazine Müsteşarlığı


  2. Merkez Bankasının bulunmadığı yerlerde hangi banka devlet paralarını korumukla görevlidir?

  Zıraat Bankası


  3. Hazine Müsteşarlığına bağlı olanlar?


  a) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
  b) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
  c) Ihracat Genel Müdürlüğü
  d) Dış ekonomik ilişkiler Genel Müdürlüğü

  4. Hazine müsteşarlığının Görevleri?


  a) Devlet lehine doğacak alacakları tahsil etmek
  b) Gelirler ve giderler arasında yer bakımından uyum sağlamak
  c) Devlet ve ona bağlı kurumların borçlanmalarına aracılık etmek
  d) Kamu harcamalarının gerektirdiği ödemeleriyapmak


  5. Hangi yılda Osmanlı Döneminde nakit hareketlerinin yürütülmesinde bankalardan yararlanılmaya başlanmıştır?

  1863


  6. Merkez Bankası hangi yılda kurulmuştur?

  1930


  7. Hazine bonosunun özellikleri?


  a) Likiditesi kolaydır
  b) En çok1 yıl vadelidir
  c) Bütçede gelir-giderlerin zaman bakımından denkleştirilmesi için en çok kullanılan yöntemdir
  d) Faizleri, vergi ve resimden muaftır


  8. Hazine ile Merkez Bankasının ilişkilerini düzenleyen yasa hangi yılda çıkarılmıştır?

  1970

  9. Bütçeye ait gelir ve giderlerin tek bir hesap içinde incelenmesine ne ad verilir?

  Hazine birliği


  10. Hazine bonosu ihracının yasal dayanağı nedir?


  Bütçe Kanunu

  11. Başlangıçta bütçe denkliği sağlanmamışsa bütçe açığı kapatmak için Hazine neye baş vuracaktır?


  Uzun vadeli borçlanmaya


  12. Garanti bonolarının vadesi ne kadardır?

  9 Ay

  13. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yatırılmış veya hazineye bırakılmış paralara ne ad verilir?

  Emanet Paralar

  14. Osmanlı Bankası veznedarlık görevini ne zaman Ziraat Bankasına vermiştir?

  1927

  15. Gelir vergisi taksit ödeme dönemi?

  Mart-Haziran-Eylül


  16. Bütçe döneminde gelir-gider uyumsuzluklarının yarattığı açıklar nasıl karşılanır?

  Kısa vadeli borçlanma ile

  17. Osmanlı Bankası hangi yılda kurulmuştur?

  1863

  18. Osmanlı döneminde devletin veznedarlık ve nakil işleri ile kim görevlendirilmiştir?

  Osmanlı Bankası


  19. Hazinenin bütçe uygulamasanı ilişkil işlevleri?

  a) Hazine hesabını tutmak ve bu konuda sorumlu diğer kurumlarla işbirliği yapmak
  b) Her yıl bütçede kamu kesiminin finansman ihtiyaçlarını ve mali dengesini sağlamak
  c) Yıllık programlarla bütçe ilişkilerini mali denge içinde sağlamak
  d) Kamu harcamalarının gerektirdiği ödemeleri yapmak

  20. Kamu Finansman genel müdürlüğü nere bağlıdır?

  Hazine Müsteşarlığı

  21. Nakit yönetimi ve hazine birliğini sağlamak hangi saymanlığı verilmiştir?

  İç ödemeler saymanlığı
   

 2. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.143
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  22. Kamu finansman genel müdürlüğünün görevleri?

  a) Hazine işlemlerini yürütmek
  b) Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak
  c) Devletin genel bütçe ile ilgili yurt dışı ödemelerini yapmak
  d) İçödemeler vedış ödemeler saymanlıkları kurmak veyürütmek


  23. Merkez bankası avanslarının süresi ve genel bütçe ödeneklerine göre oranı en fazla ne kadardır?

  1 yıldan uzun %15


  24. Hazinenin işlevlerini yürütürken en yakın ilişkide olduğu banka nedir?

  Merkez bankası


  25. Hazinenin bütçe açıklarını kapatmak için başvurduğu kaynaklar?


  a) Hazine bonoları
  b) Vergiler
  c) Merkez Bankası avansları
  d) Emanet Paralar


  26. Hazinenin ihraç ettiği bonolar?

  a) olağanüstü hallerde çıkarılacak bonolar
  b) Hazine Bonoları
  c) MüteahhitBonoları
  d) Kefalet Bonoları

  27. Mal varlığı ile işletmel hesaplarını birlikte gösteren muhasebe sistemi hangisidir?

  Logismografi
  28. Ifadeler?

  a) Devlet muhasebesi daha çok gelir giderlerin izlenmesi ve sonuçların denetimini sağlar
  b) Devlet muhesebesi milli muhasebe, milli gelir ve giderlerin izlenmesi ve sonuçların denetemini sağlar
  c) Devlet muhasebesi mali yönetimle ilgili önemli bir araçtır
  d) Devlet muhasebesi makro ekonomik politikaların belirlenmesine yardımcı olur.


  29. Bütçe hesaplarıyla birlikte mal varlığı hesapları, gelir ve gider tahakkuklarını gösteren muhasebe sistemi nedir?

  Constante


  30. Devlet Faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan sistemler?


  a) Schneider
  b) Constante
  c) Logismografi
  d) Kameral


  31. Devlet muhasebesi ile işletme muhasebesi hangisinde paralellik gösterir?

  Kayıt düzeninin genel ilkeleri


  32. Bilanço hesapları?

  a) Sabit ve uzun dönem varlıklar hesabı
  b) Uzun dönem kaynakları
  c) Stoklar ve aracı hesaplar
  d) Mali Hesaplar

  33. Devlet muhasebesi genel yönetmeliği hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

  1948

  34. Nakit esasının faydaları?

  a) Sabit ve basit olması
  b) Işlemlerin izlenmesinin kolay olması
  c) Hesap sonuçlarının kolay çıkarılması
  d) Değerlerin kolay yapılması

  35. Malvarlığı ve işletme hesaplarını birlikte gösteren muhasebe sistemi nedir?

  Logismografi


  36. Constante Muhasebe Sisteminin özellikleri?

  a) Hesaplar arasındaki ilişki her zaman sabittir
  b) Iki yanlı kayıt yöntemi ile kameral yöntemlerin birleşmesiyle oluşur
  c) Gelir ve giderlerin borçlu ve alacaklı yöntemlerin birleşmesiyel oluşur
  d) Kıymet hareketleri borçlu ve alacaklı olmak üzere iki hesabaişlenir
  37. Devlet muhasebesi ile işletme muhasebesi arasındaki farkları yaratan nedenler?

  a) Üretilen mal ve hizmet
  b) Mal varlığı
  c) Gelirler
  d) Giderler

  38. Gelir ve gider tahakkuk ettiği halde tahsil edilmeyen veya ödenmeyen miktarların izlenmesi mümkündür?

  Yeni Kameral

  39. Devlet muhasebesinin bütçe uygulaması ile ilgili görevleri?

  a) Devlet gelir ve giderlerinin kayıtlarını tutmak
  b) Devlet malvarlığı ile ilgili bilgilerin kaydını tutmak
  c) Nakit hareketlerini izlemek
  d) Milli muhasebe milli gelir ve devlet faaliyetleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak
  40. Devlet muhasebesinin bütçe uygulamasına ilişkin görevleri?

  a) Nakit hareketlerini izlemek
  b) Devlet giderlerinin kaydını tutmak
  c) Bütçe ödeneklerinin aşılıp aşılmadığını izlemek
  d) Işlemlerin yasalara uygunluğunun denetimi

  41. Tahakkuk esasının faydaları arasında yer alanlar?

  a) Kamu hizmetlerinin maliyetinin bir bütün olarak görülebilmesi
  b) Belirli dönemler içinde maliyet analizlerinin yapılabilmesi
  c) Fayda-maliyet analizi ile öncekilere göre seçenek programlarının değerlendirilmesi
  d) Alınan mal ve hizmetleri ayrıntılı olarak görülmesi  42. Devlet muhasebesinde kasaya parasal bir giriş veya kasadan parasal bir çıkış fiilen gerçekleştiği zaman işlemin muhasebe kaııtlarına geçirilmesine ne denir?

  Nakit Esası


  43. Kamu muhasebe düzeninde hesapların bütünleştirilebilmesi (konsolidasyon) için gerekli olan nedir?

  Ikili kayıt(Muvazaf) yönteminin kullanılması


  44. PPBS muhasebe kayıtlarının hangisine göre tutulmasını genellikle kabul etmektedir?

  Yumuşatılmış tahakkuk esası

  45. Ülkemizde Devlet Muhasebe sisteminin esasını oluşturan Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

  1948

  46. 18.yy Avusturyada uygulanan Muhasebe sistemi hangisidir?

  Eski Kameral


  47. Mal sahibi (devlet) memur hesaplarının tutulması hangi muhasebe sisteminde yer almıştır?

  Logismoğrafi
   

 3. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.143
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  47. Mal sahibi (devlet) memur hesaplarının tutulması hangi muhasebe sisteminde yer almıştır?

  Logismoğrafi

  48. Logismoğrafi muhasebe sistemi hangi ülkelerde uygulanmıştır?

  Italya

  49. Sosyo-ekonomik analizler yapma amacına yönelmiş Muhasebe Sistemi hangisidir?

  Milli muhasebe sistemi

  50. Iki yanlı kayıt yöntemi ile Kameral Yöntemlerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan muhasebe sistemi hangisidir?

  Constante

  51. Devlet Muhasebesinde hesapların ayrımında hangi sistemi kullanılır?

  Desimal sistem

  52. Nakit esasının faydaları

  a) Sade ve basit olması
  b) Değerlendirmelerin kolay olması
  c) Hesap sonuçlarının kolay çıkarılması
  d) Işlemlerin izlenmesinin kolay olması

  53. 1928 yılında çıkarılan talimatname ile iki yanlımuhasebe sistemi yerine hangi sistem belirlenmiştir?

  Tasnif Yevmiyesi

  54. Akım hesaplarının bilanço hesapları içinde yer alanlar?

  a) Sabituzun dönem varlıklar hesabı
  b) Uzun dönem kaynakları hesabı
  c) Üçüncü şahıs hesapları
  d) Gelirler ve arizi kazançlar hesabı

  55. Durum hesapları?

  a) Stoklar hesabı
  b) Mali hesaplar
  c) Uzun dönem kaynakları hesabı
  d) Üçüncü şahıs hesapları

  56. Ülkemizde muhasebe kayıtları hangi yönteme göre yapılmaktadır?


  Ikili kayıt sistemi


  57. Devlet Muhasebesinde kayıtlar hangi esasa göre yapılır?


  Nakit veya tahakkuk

  58. Scheider muhasebe sistemi özellikleri?


  a) Mahsup işlemleri ile bütçe dışı alacak ve borç hesaplarına yer verilmiştir
  b) Yevmiye defteri, defteri kebir gelir ve gider defteri olmak üzere üç defter kullanılmaktadır
  c) Bütçe denetimini tam olarak yerine getirebilmektedir
  d) Devlet mal varlığı ortaya koymaktadır.

  59. Constenta muhasebe sisteminin özellikleri?

  a) Her kayıt hareketi bir borçlu biri alacaklı olmak üzere iki hesaba işlenir
  b) Hesaplar arası ilişki sabittir
  c) Kasa defteri gelir ve gider defteri olmak üzere iki defter kullanır
  d) Gelir ve giderleri tahakkuk aşamasında kayıt ilkesini benimsemiştir

  60. Devlet Muhasebesi görevleri ?


  a) Makro düzeyde ekonomik politikaların belirlenmesine yardımcı olur
  b) Ülke ekonomisinin planlamasına yardımcı olur
  c) Devlet gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlar
  d) Kamu giderlerinin yasal sınırlar içinde harcanıp harcanmadığını ortaya koyar

  61. Mal sahibi ve memur hesaplarının tutulması ilk önce hangi muhasebe sisteminde yer almıştır?

  Logismografi sistemi


  62. Devletin faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin nedenleri ile sonuçlarını parasal olarak ifade eden, kaydeden, sınıflandıran, yorum ve denetime elverişli dökümler yapan sisteme ne ad verilir?

  MaliyetMuhasebesi


  63. 18.yy Sadece Avusturyada uygulanan kasa hareketlerinin görüldüğü muhasebe sistemi nedir?


  Eski Kameral Sistem


  64. Iki yanlı kayıtsistemi ilk olarak hangi yılda uygulanmayabaşlamıştır?

  1923


  65. Ülkemizde Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


  1948


  66. Giderlerin taahhütünün denetlenmesinde kim görev alır?


  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü


  67. Türkiyede bütçe dönemini kapatan hesaplar?


  Saymanların yönetim dönemi hesabı
  Bakan gider kesin hesabı
  Gelir kesin hesabı
  Hazine genel hesabı

  68. Saymanın ita emri üzerinde yapacağı denetlemede yer alanlar?


  Giderin kendisine gönderilen ödeme emri içinde olması
  Bütçedeki tertibine uygun bulunması
  Taahhüt ve tahakkuk belgelerin tam olması
  Maddi hatanın olmaması

  69. Gider kesin hesap cetvelinde yer alan bilgiler?


  Senesi içinde alınan mallar

  70. Neyi Sayman Hazırlar?

  Yönetim dönemi hesabı

  71. Bütçe gideri aşamaları?


  Tahakkuk
  İta emrine bağlanma
  Ödeme
  Taahhüt
  72. Giderlerin taahhüt, tahakkuk ve ödenmesi aşamalarında denetlemelerde görev alanlar?


  Sayıştay
  Hiyerarşik üstler
  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
  Bütçe Dairesi Başkanı

  73. Gider kesin hesabı cetvelinde yer alanlar?


  Bütçe ile verilen ödenek
  Senesi içinde eklenen ödenek
  Senesi içinde tahakkuk eden giderler
  Mali yıl sonunda kalan borçlar


  74. Hazine genel hesabında yer alanlar?


  Kesin hesap kanunu tasarısı
  İta amirleri cetveli
  Kesin hesap kanunu gerekçesi
  Hazinenin yıllık genel mizanı

  75. Gelir toplamakla görevli dairelerin hiyerarşik denetiminde görev alanlar?


  Defterdar
  Vergi Dairesi Müdürü
  Tahakkuk Memuru
  Tahsildar

  76. Türkiye de bütçe dönemini kapatan hesaplar?

  Saymanların Yönetim dönemi hesabı
  Gelir Kesin Hesabı
  Hazine Genel Hesabı
  Bakanların Gider Kesin Hesapları
   

 4. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.143
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  77. Gelir kesin hesap cetvelinde yer alanlar?


  Bütçedeki gelir tahmini
  O yıla ilişkin tahakkuklar
  Yıl içinde yapılan tahsilat
  Gelecek seneye devreden bakiyeler

  78. Giderlerin taahütlerinin denetlenmesinde yer alır?

  Sayıştay


  79. Kesin hesap Cetvelin de bulunanlar?

  Tür ve isimleri itibariyle mali yılbaşından devralınan mallar
  Yıl içinde alınan mallar
  Yıl içinde sarfedilen mallar
  Mali yıl sonundaki mevcutlar

  80. Bakanlar kendi bütçelerine ait gider kesin hesaplarını Maliye Bakanlığı ile Sayıştaya ne kadar süre içinde sunarlar?

  Mali yıl sonundan itibaren 4 ay içinde


  81. Hazine genel hesabını kim düzenler?

  Muhasebat Genel Müdürlüğü

  82. Ayniyat saymanlarının yönetim dönemi hesabında yer alanlar?


  Geçen yıldan devrolunan mevcut ve o sene içinde yapılan girişler
  Mali yıl içindeki çıkışlar ile gelecek yıla devredilen mevcut
  Sene içinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalar
  Kayıp ve fire miktarı

  83. Hazine genel hesabını kim düzenler?

  Muhasebat Genel Müdürlüğü

  84. Ayniyat saymanlarının yönetim dönemi hesabında yer alanlar?


  Geçen yıldan devrolunan mevcut ve o sene içinde yapılangirişler
  Mali yıl içindeki çıkışlar ile gelecek yıla devredilen mevcut
  Sene içinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalar
  Kayıp ve fire miktarı


  85. Sayıştay ilamının temyiz süresi kaç gündür?

  90


  86. Sayıştay temyiz kurulu kaç yıl için seçilir?

  4

  87. Sayıştay ilanları kimlere teslim edilir?

  CumhuriyetSavcısı


  88. Saymanın kanuni hataya düşmesi nedeniyl, yaptığı giderin Sayıştayca kabul edilmeyerekkendisine ödettirilmesine ne denir?

  Tazmin


  89. Saymanların en geç yıl sonunda Sayıştay’a sundukları yönetimi hesaplarına dahil bütün işlemler yıl sonunda itibaren kaç ay içinde Sayıştay tarafından denetlenmiş olmalıdır?

  7 Ay


  90. Sayıştay’ca muhakemenin iadesi nedenleri?

  Hesapta maddi hata bulunması, noksan veya mükerrer olması
  İbraz edilen belgede hile vayasahtekarlık bulunması
  Esas tutulan bir ilamın bozulma suretiyle hükmünün kalkmışolması
  Hükme etki edebilecek bazı belgelerin inceleme ve muhakeme sırasında olmayıp, hükümden sonra ortaya çıkması


  91. Sayıştay dairelerince kararların temyiz nedenidir?

  Yargılama usullerine uymamak


  92. Sayman Neyi Hazırlar?

  Yönetim Dönemi Hesabı


  93. Sayıştay Temyiz Kurulu kaç yıl için seçilir?

  4


  94. Sayıştay sayman hesaplarının ön incelemesini kimler yapar?

  Denetçiler

  95. Sayıştay ilamlarının tebliğ edildiği kişiler?

  Sayıştay Savcısı
  Devlet Denetleme Kurulu
  Sayman
  Hükümle ilgili memur

  96. Saymanın ya da diğer sorumlu memurun gerekli kanıtlayıcı belgeleri ibraz edememesinden dolayı devlete karşı borçlu sayılmasına ne denir?

  Zimmet


  97. Sayıştay Temyiz Kurulu kaç üyeden oluşur?

  6

  98. Temyiz Dilekçesine karşı kaç gün içinde cevap verilebilir?

  30


  99. Temyiz Kurulunun temyiz olunan karar hakkında alabileceği kararlar?

  Kararı Kaldırır
  Kararı düzelterek onaylar
  Kararı Bozar
  Kararı aynen onaylar


  100. Muhakemenin iadesini isteyebilecek olanlar?

  Maliye Bakanı
  Sayıştay Daireleri
  Aleyhine hüküm verilen
  Savcı

  101. Türkiye’de bütçenin siyasi bakımından genel denetimini yapacak olan asıl organ hangisidir?

  TBMM genel Kurulu

  102. Bütçe hesabı hangi işlemle kapanır?

  Kesin hesap kanununun tasarısının TBMM’ce onaylanması


  103. 1982 Anayasasına göre kesin hesap kanun tasarısı mali yıl sonucundan itibaren en geç kaç ay içinde TBMM’ne sunulur?

  7


  104. TBMM nin kesap kanun tasarısını reddi halinde ne gerçekleşir?

  Hükümet düşer

  105. 1982 Anayasasına göre 1982 Mali Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı TBMM’de ne zaman görüşülmek zorundadır?

  1994 Mali Yılı bütçe Kanunu tasarısı ile birlikte

  106. Türkiyede bütçenin siyasi bakımdan genel anlamda denetimini yapacak olan asıl organ nedir?

  TBMM Genel Kurulu


  107. TBMM nin genel denetleme yolları?

  Soru
  Gensoru
  Meclis Araştırması
  Meclis Soruşturması

  108. 1982 Anayasa’sına göre Kesin Hesap Kanun Tasarıları TBMM’de kaç günlük bir süre içinde görüşülmüştür?

  75


  109. 1961 Anayasasına göre Kesin Hesap Kanun Tasarısı Mali yılın sonundan itibaren en geç ne kadar bir süre içinde TBMM’e sunulur.

  1 yıl 12 ay


  110. 1961 anayasasından bütçenin denetlenmesiyle ilgili olarak getirilen yeni yollar?

  Genel Görüşme

  111. Genel Uygunluk bildirimine nelerin konulacağını ve bunların sıralama biçimini hangi organ belirler?

  Sayıştay Genel Kurulu

  112. 1982 Anayasasına göre Sayıtay kesin Hesap Kanun Tasarısının verilmesinden itibaren ne kadar zaman içinde genel uygunluk bildirimi düzenleyip TBMM’ne sunmalıdır?

  75 Gün içinde


  113. Kesin olarak ve son şekli ile belirtilmiş uygunluk bildirimi hangisine sunulur?

  TBMM’ne

  114. Genel uygunluk Bildirimini hazırlayan kuruluş nedir?

  Sayıştay


  115. Sayıştayda sayman yönetim hesapları ile bakan ve hazine hesaplarını karşılaştıran ve rapor hazırlayan denetçiler hangi şubede toplanmışlardır?

  Kesin Hesap Şubesi

  116. 1982 Anayasasına göre Kesin Hesap kanun Tasarısı mali yılın sonundan itibaren ne kadar zaman içinde TBMM Sunulmalıdır?

  7 ay içinde

  117. Genel Uygunluk Bildirimine nelerin konulacağını ve bunların sıralama biçimini hangi organ belirler?

  Sayıştay Genel Kurulu

  118. Türkiyede bütçenin siyasi bakımdan genel anlamda denetimini yapacak olan asıl organ nedir?

  TBMM genel kurulu

  119. Sayıştay tarafından bir uygunluk bulunup bulunmadığı incelenenler
  i. Hazine Genel Hesabı
  ii. Bakanların Kesin Hesabı
  iii. Saymanların Yönetim Dönemi Hesabı

  120. 1982 Anayasasına göre 1994 Mali Yılı Bütçe Tasarısının verilmesinden itibaren ne kadarzaman içinde genel uygunluk bildirimini düzenleyip TBMM’ne sunmalıdır?

  75 gün içinde

  121. TBMM’nin özel yollarla yaptığı bütçe denetimi ne anlama gelmektedir?

  Sayıştay ve Bütçe Komisyonu aracılığı ile yaptığı denetimdir.

  122. Bütçe hesabı ne ile kapanır?

  Kesin hesap kanunu tasarısının TBMM’nce onaylanması ile


  123. Üretmiş olduğu yarı kamusal mal ve hizmetlerle topluma sağladığı genel fayda karşılığı hazine yardımı alan kuruluşlar?

  Anadolu Üniversitesi
  D.S.İ
  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
  Orman Genel Müdürlüğü

  124. Katma bütçeler bütçenin hangi temel ilkelerine aykırı olarak düzenlenir?

  Genellik ve Birlik


  125. Giderlerini özel gelirleriyle karşılayan ve genel bütçe dışında yönetilen kuruluşlara ne ad verilir?

  Katma Bütçeli

  126. Özel Bütçeli idareler?


  Milli Prodüktivite Merkezi
  Türk Standartları Enstitüsü
  Basın İlan Kurumu
  Anadolu Ajansı
   

 5. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.143
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  127. Katma Bütçeli Kuruluşların özellikleri?

  Kendilerine ait bütçe kanunu vardır
  Tüzel kişilikleri vardır
  Döner Sermaye işletmeleri kurulabilirler
  Bütçe süreci yönünden genel bütçe kurallarına tabidir

  128. Üniversitelerde öğrencilerden alınan harçlar ne tür fayda sağlar?

  Özel Fayda

  129. Genel ve katma bütçeli idarelere bağlı olarak çalışan ve sınai ve ticari faaliyette bulunan fon işletmelerine ne ad verilir?

  Döner Sermayeli İşletme

  130. Döner Sermaye işletmelerinin özellikleri?

  Kapasite fazlası
  Atıl kaynak bulunması
  Kamusal mal üretilmesi
  Pazarlanabilir ürünlerin piyasaya sürülmesi
  Ek gelir sağlaması

  131. Türkiyede döner sermaye uygulaması hangi yıl başlamıştır?

  1925

  132. Döner sermaye yönetimindeki sorumlu sayman, kime bağlıdır?

  Muhasebat Genel Müdürlüğü

  133. Döner Sermaye işletmelerindeki görevliler?

  Tahakkuk Memuru
  Sorumlu Sayman
  Ayniyat Memuru
  İşletme Müdürü

  134. Yükseköğretimde üniversitelerin öğrencilerden aldığı harçlar ne tür fayda sağlar?

  Özel Fayda

  135. Katma bütçeli idareler?

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  Vakıflar Genel Müdürlüğü
  Anadolu Üniversitesi
  YÖK

  136. Özel Bütçeli kuruluşlar?

  Milli Prodüktivite Merkezi
  Türk Standartları Enstitüsü
  Basın İlan Kurumu
  Anadolu Ajansı

  137. Hangi kuruluş yarı kamusal mal ve hizmetlerle topluma sağladığı genel fayda karşılığı Hazine Yardımı alır?

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  138. Bütçe içi fon uygulamasının amaçları?

  Yürütme organının yasama organından programlar itibari ile aldığı harcama yetkisini genişletmek
  Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde çabuk karar alabilmek
  Gelecek yıllara yaygın proje ve faaliyetlere kaynak bulmak
  Bütçe uygulama sürecindeki gecikmeleri engellemek

  139. Katma bütçeler öz gelirleri yetmediği takdirde harcama yapabilmek için ne alırlar?

  Hazine Yardımı alırlar.

  140. Döner sermaye işletmelerin yasal olarak mali sistem içinde yer almasını sağlamıştır?

  Genel Muhasebe Kanunu

  141. Döner Sermayeli işletmelerin kuruluş nedeni içinde yer alanlar?

  Ekonomideki kapasite fazlasını kullanmak
  Atıl kaynakları kullanmak
  Pazarlanabilir mal üretmek
  Ek gelir sağlamak


  142. Döner Sermayeli işletmelerin denetiminde görev alanlar?

  TBMM
  Maliye Bakanlığı
  İşletmelerin bağlı olduğu kuruluş
  Sayıştay

  143. Döner Sermayeli işletmelere başlangıçta tahsis edilen sermayeye ne denir?

  Nominal sermaye  144. Başarılı bir döner sermaye yönetimi için gerekenler?

  Öncelikle devlet kuruluşlarında asıl kamu hizmetinde kullanılmayan kapasite ve kaynak fazlası bulunmadır.
  Önceden fazla sermaye meydana getirilip bunu döner sermayenin kuruluş gerekçesi olarak kullanmak uygun değildir
  Üretilen yan ürün parazlanabilir nitelikte olmalıdır
  Döner sermaye faaliyeti kamu hizmeti işlevini aksatmamalıdır.

  145. Döner sermayeli işletmenin özellikleri?

  Kapasite fazlasını kullanması
  Atıl kaynakları değerlendirmesi
  Ürünlerin pazarlanabilir olması
  Asıl kamu hizmetinin satılamaması

  146. Döner sermayeli işletmelerde tahakkuk memurluğu hangi görevli tarafından yürütülr?

  İşletme Müdürü

  147. Genel ve katma bütçeli idareleri bağlı olarak çalışan ticari ve sinai nitelikte faaliyette bulunan fon işletmelerine ne denir?

  Döner sermayeli işletmeler

  148. Türkiyede döner sermaye işletmelerini denetleyen kuruluşlardan biri nedir?

  Sayıştay

  149. Türk Bütçe sisteminde döner sermaye uygulamasına hangi yılda ve hangi alanda başlanılmıştır?

  1925-Tarım

  150. Özerk bütçeli kuruluşa örnek?

  TRT Kurumu  151. Katma bütçeli kuruluşlar?

  Vakıflar Genel Müdürlüğü
  Anadolu Üniversitesi
  Telsiz Genel Müdürlüğü
  Karayolları Genel müdürlüğü

  152. Kamu kesiminde belli kamu kuruluşlarının bütçeleri bütçenin temel ilkeleri olarak değerlendirilen hangi iki ilkeye aykırı olarak düzenlemektedir?

  Birlik_Genellik

  153. Giderlerini özel gelirleriyle ve genel bütçe dışında yönetilen Kamu kuruluşlarının bütçelerine ne ad verilir?

  Katma Bütçe

  154. Genel ve katma bütçe harcamalarının toplanması ve katma bütçelere yapılan Hazine yardımının düşülmesi ile yapılan bütçeye ne ad verilir?

  Konsolide Bütçe


  155. Bağlı ortaklıkları hangi kuruluş denetlemektedir?

  Yüksek Denetleme Kurulu

  156. KİT’lerin Özellikleri?

  Tüzel kişiliğe sahip olmaları
  Yönetim ve Denetimleri dışındaki faaliyetlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olmaları
  Genel Muhasebe ve Devlet İhale Kanunlarına tabi olmamaları
  Sermayeleriyle sınırlı sorumluluk taşımaları

  157. KİT’lerde en üst düzey yetkili ve sorumlu karar organı nedir?

  Yönetim Kurulu

  158. Yüksek Denetleme Kurulu yıl sonu bilanço ve sonuç hesapları ile teşebbüslerin Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporlarını inceleyerek kime verir?

  TBMM KİT Komisyonu

  159. Sermayesinin tamamı KİT lere ait olup bağlı olan işletme yada işletmeler topluluğuna ne ad verilir?

  Müessese

  160. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansman kaynakları?

  Genel Bütçe Yardımları
  Devlet Yatırım Bankası Kredileri
  Dış Proje Kredileri
  Kaynak-Ödeme Fazlası

  161. Kamu İktisadi Teşebbüslerin ödemeleri kaynaklarını aşarsa ne ortaya çıkar?

  İşletme Açığı

  162. KİT’lerin bütçe denetiminde kimler görev alır?

  İlgili Bakanlık
  Yüksek Denetleme Kurulu
  TBMM Genel Kurulu
  TBMM Kit Komisyonu

  163. İktisadi Devlet Teşekküllerinin ya da Kamu İktisadi Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının en az %15’ine en çok %50’sine sahip bulundukları Anonim Şirketlere ne ad verilir?

  İştirak

  164. Kit’lerin personel rejiminin yandığı ilkeleri?

  Yetenek
  Verimlilik
  Süreklilik
  Siyaset Yapma

  165. Kamu iktisadi Teşebbüslerinden hangisi işletmeci olarak öncülük yapmıştır?

  Sümerbank

  166. Sermayesinin tamamı bir İDT veya KİK’na ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlere ne ad verilir?

  Bağlı Ortaklık

  167. İDT (İktisadi Devlet Teşekkülüne örnek)

  Seka

  168. KİT’lere örnek?

  Halk Bankası
  Turizm Bankası
  Türkiye Denizcilik İşletmeleri
  TPAO

  169. Bağlı ortaklıkları hangi kuruluş denetler?

  Yüksek Denetleme Kurulu

  170. KİT’lerin özellikleri?
  Tüzel kişiliğe sahip olması
  Genel Muhasebe ve Devlet İhale Kanunlarına tabi olmaması
  Sayıştay Denetimine tabi olmaması
  Sorumluluğun sermaye ile sınırlandırılmış olması

  171. KİT’lerde en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı nedir?
  Yönetim Kurulu

  172. KİT’lerin bütçe sisteminde yer alan Kuruluşlar?

  Yüksek Denetleme Kurulu
  İlgili bakanlık
  TBMM Genel Kurulu
  TBMM Genel İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

  173. KİT’lerin personel rejiminin dayandığı ilkeler?

  Yetenek
  Özendirme
  Verimlilik
  Süreklilik

  174. Yüksek Denetleme Kurulu hazırladığı raporları nereye sunar?

  TBMM Kit Komisyonuna

  175. KİT’lerin ödemelerinin kaynaklarını aşması durumunda ne söz konusu olur?

  İşletme Açığı

  176. Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüsleri yatırım ve işletme faaliyetlerini nereye bağlı olarak yürütürler?

  Yıllık Program, Kalkınma Planı ve Bütçe
  alıntııdır.
   

Sayfayı Paylaş