1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

kpss deneme sınavı 3. Selim, 2. Mahmut ve Tanzimat Dönemi Testi

Konusu 'Deneme sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 14 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  elim, 2. Mahmut ve Tanzimat Dönemi Testi
  KONU: III. Selim (1789-1807), II. Mahmut (1808-1839),Tanzimat Dönemi (1839-1876).
  1. Tanzimat Dönemi’nde hazırlanıp, I. Meşrutiyet Dönemi’nde uygulanmasına başlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Medenî Kanun
  B) Kanûn-i Esâsî
  C) Mecelle
  D) Azınlıkların il genel meclislerine üye olabilmeleri
  E) Karantina Usulleri Hakkında Kanun

  2. I. İlk devlet matbaası kurulması
  II. Viyana, Londra ve Paris’te ilk daimî elçilikler kurulması
  III. Memurlara fes giyme zorunluluğu getirilmesi
  IV. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
  V. Müsadere (mala el koyma) sistemine son verilmesi

  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri III. Selim Dönemi’ne aittir?
  A) III-IV B) II-IV C) IV-V D) I-II E) I-III

  3. Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ve Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep olarak gösterilen Balta Limanı Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır?
  A) III. Selim C) Abdülmecit E) II. Abdülhamit
  B) II. Mahmut D) Abdülaziz

  4. I. Osmanlı Devleti’nde ilk kez hukukun üstünlüğünün kabûl edilmesi
  II. Dirlik (Timar) sisteminin kaldırılması
  III. Azınlıkların memur olabilmesi
  IV. İlk nüfus sayımı
  V. Eşkinci Ocağı’nın açılması

  Yukarıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgilidir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  5. I. Asakir-i Mansure-i Muhammediye
  II. Yeniçeriler
  III. Sekban-ı Cedid
  IV. Nizam-ı Cedid
  V. Yaya ve Müsellemler
  VI. Eşkinci Ocağı
  Yukarıdaki askerî ocaklardan hangileri II. Mahmut Dönemi’nde kurulmuştur?
  A) I-IV-VI C) II-III-V E) I-III-VI
  B) III-IV-VI D) IV-V-VI
   

 2. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  6. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?
  A) Mızıka Okulu açılması
  B) Askerî Şûra kurulması
  C) Kara Mühendishanesi açılması
  D) Divan-ı Humayun’un kaldırılarak Nazırlık (Bakanlık) sistemine geçilmesi
  E) Memurların “Dahiliye” ve “Hariciye” olarak iki sınıfa ayrılması

  7. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?
  A) İlk devlet matbaasının kurulması
  B) Yerli malı kullanımının özendirilmesi
  C) Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulması
  D) Yerli kumaş kullanımının zorunlu tutulması
  E) Îrâd-ı Cedid adı ile yeni hazine oluşturulması

  8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi içerisinde yer alan bir gelişme değildir?
  A) Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’nin kurularak yargının bağımsız duruma getirilmesi
  B) İl genel meclisleri açılması
  C) Eyâlet yerine sancak, kazâ ve nâhiye örgütlenmesine gidilmesi
  D) Anadolu’da ilk demiryollarının yapımına başlanması
  E) Türk Târihinde ilk kez anayasanın yürürlüğe girmesi

  9. I. Şûrayı Devlet kurulması
  II. Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin açılması
  III. Yargıtay ve Danıştay’ın temellerinin atılması
  IV. Dar-ül Şûrayı Askerî’nin (Askerî Şûra) kurulması
  V. Askerî Tıbbiye açılması
  VI. Hukuk kurallarının azınlıkların dillerine çevrilmesi
  VII. Harp Okulu açılması
  Yukarıdaki oluşumlar, ikisi hariç, II. Mahmut Dönemi’ne aittir. Onun dönemine ait olmayan gelişmeler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I-VI B) II-IV C) III-V D) IV-VII E) V-VI

  10. “Azınlıkların, cizye (baş vergisi) vermemesi ve fakat Müslümanlar gibi askere alınması veya bedel ödemesi” kararı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
  A) III. Selim Dönemi D) Islahat Fermanı
  B) Sened-i İttifak E) I. Meşrutiyet
  C) Tanzimat Fermanı

  11. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesine hangi padişah döneminde başlanmıştır?
  A) III. Selim C) Abdülmecit E) II. Abdülhamit
  B) II. Mahmut D) Abdülaziz

  12. Rüştiye ilk kez hangi padişah döneminde açılmıştır?
  A) III. Selim C) Abdülmecit E) II. Abdülhamit
  B) II. Mahmut D) Abdülaziz
   

 3. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  13. Düzenli posta örgütünü hangi padişah kurmuştur?
  A) III. Selim C) Abdülmecit E) II. Abdülhamit
  B) II. Mahmut D) Abdülaziz

  14. İlk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?
  A) III. Selim C) Abdülmecit E) II. Abdülhamit
  B) II. Mahmut D) Abdülaziz

  15. Avrupa’da ilk daimî elçiliklerin açılması hangi padişah dönemindedir?
  A) III. Selim C) Abdülmecit E) II. Abdülhamit
  B) II. Mahmut D) Abdülaziz

  16. Timar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?
  A) III. Selim C) Abdülmecit E) II. Abdülhamit
  B) II. Mahmut D) Abdülaziz

  17. Yabancıların Osmanlı ülkesinin her yerinde bedelini ödeyerek mülk sahibi olabilecekleri hükmü aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) III. Selim C) Tanzimat Fermanı E) Abdülaziz
  B) Sened-i İttifak D) Islahat Fermanı

  18. I. Valilere “Redif” denilen asker yetiştirme yükümlülüğü getirilmesi
  II. Tersanelerin geliştirilerek modern gemiler yapılması
  III. Mızıka okulu açılması
  IV. Memurların padişahın kulu olmaktan çıkartılması
  V. İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi

  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemi’ne aittir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  19. I. Mahkemelerin açık yapılması
  II. Mahkeme kararı olmadan kimseye ceza verilememesi
  III. Müsaderenin kaldırılması
  IV. Gümrük vergilerinin indirilmesi
  V. Kara Mühendishanesi açılması

  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmut Dönemi’ne aittir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  20. I. Müsadere uygulamasının kalkması = Tanzimat Fermanı
  II. Azınlıkların il genel meclislerine üye olabilmeleri = Islahat fermanı
  III. Divan-ı Humayun’un kaldırılması = . Mahmut
  IV. İlk demiryollarının yapımına başlanması = Tanzimat Dönemi
  V. Şûrayı Devlet kurulması = II. Mahmut
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Cevap Anahtarı
  1) C 6) C 11) B 16) B
  2) D 7) D 12) B 17) D
  3) B 8) E 13) B 18) B
  4) A 9) A 14) B 19) D
  5) E 10) D 15) A 20) E
   

Sayfayı Paylaş