1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

kpss deneme sınavı islamiyet öncesi Türk Tarihi test 2

Konusu 'Deneme sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 14 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. İlk Türk devletlerinde hakanın erkek çocuklarına tigin denirdi. Tiginler boylara yönetici olarak atanırlardı.
  Yalnızca bu bilgilere dayanarak;
  I. Hükümdar adayı olarak görülmüşlerdir.
  II. Taht mücadelesine katılmaları engellenmek istenmiştir.
  III. Devlet idaresinde tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır.
  yargılarından hangileri savunulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III

  2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet sorunlarının ve işlerinin görüşülerek karara bağlandığı meclistir?
  A) Kam
  B) Kengeş
  C) Tudun
  D) Buyruk
  E) Şad

  3. I. Alp Er Tunga Destanı
  II. Manas Destanı
  III. Şu Destanı
  Yukarıdakilerden hangileri İskitlere aittir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III

  4. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların diğer Türk topluluklarına göre medeniyet alanında daha ileri olmalarının nedenlerinden biri değildir?
  A) Yeni topraklar ele geçirmiş olmaları
  B) Yerleşik hayata geçmeleri
  C) Tarım tekniğinde ilerlemiş olmaları
  D) Ticaret ve sanatla uğraşmaları
  E) Bilim alanında gelişmiş olmaları

  5. Aşağıdaki devlet ve destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Uygurlar: Türeyiş Destanı
  B) Göktürkler: Ergenekon Destanı
  C) Hunlar: Oğuz Kağan Destanı
  D) Uygurlar: Göç Destanı
  E) Göktürkler: Manas Destanı

  6. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılmıştır.
  Bu durumun yol açtığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devletler askeri yönden gelişmiştir.
  B) Merkezi otorite güçlenmiştir.
  C) Devletlerin ömürleri kısa olmuştur.
  D) Yeni toprakların alınması kolaylaşmıştır.
  E) Ülke yönetimi kolaylaşmıştır.

  7. - Göçlerden sonra Orta Asya'da kalmışlardır.
  - Otuz sekiz harfli bir alfabe kullanmışlardır.
  - Kurucuları Bumin Kağan'dır.
  Yukarıda bilgileri verilen Türk devleti aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Hun Devleti
  B) Göktürk Devleti
  C) Kırgız Devleti
  D) Uygur Devleti
  E) Karluk Devleti

  8. I. Manas Destanı
  II. Orhun Yazıtları
  III. Karabalgasun Yazıtları
  Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler'e aittir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  9. - Göktürk Alfabesi ile yazılmıştır.
  - Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.
  - Türk tarihini aydınlatan ilk Türkçe kaynaktır.
  Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orhun Yazıtları
  B) Divan-ı Lügatit Türk
  C) Şehname
  D) Karabalgasun Yazıtları
  E) Manas Destanı

  10. Uygurlar, Orta Asya'daki diğer Türk devletlerine göre aşağıdaki alanların hangilerinde daha başarılı olmuşlardır?
  A) Halıcılık
  B) Askerlik
  C) Demircilik
  D) Hayvancılık
  E) Mimari
  11. I. Savaşçı yapının gelişmiş olması
  II. Yazılı kültüre geç geçilmesi
  III. Düzensiz veraset sistemin uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yaşam tarzı olan göçebeliğin etkisiyle ortaya çıkan bir durumdur?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  12. Orta Asya Türk devletlerinde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisi geniş sınırlara sahip Türk devletlerinde ülkenin daha kolay yönetil¬mesinde doğrudan etkili olmuştur?
  A) Töre adı verilen yazısız hukuk kurallarının oluşturulması
  B) Ülkenin ikiye ayrılarak idare edilmesi
  C) Kurultayın toplanması
  D) Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verilmesi
  E) Kadınların da askerlik sanatını öğrenmesi

  13. Göktürklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Türk tarihinin araştırılmasında daha etkilidir?
  A) Orta Asya'da kurulmuş olmaları
  B) Kültigin, Tonyukuk ve Bilge Kağan adına anıtlar oluşturmaları
  C) ipek Yolu'na hâkim olmaları
  D) Doğu - batı olarak iki koldan yönetilmeleri
  E) Çin'e baş kaldırarak ikinci kez güçlü bir devlet kurmaları

  14. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde,
  I. ordu - millet anlayışının benimsenmesi,
  II. sosyal devlet anlayışının görülmesi,
  III. özel mülkiyet anlayışının gelişmemiş olması
  durumlarından hangilerinin millet bilincinin ge-lişmesinde etkili olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
   

 2. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  15. İlk Türk devletlerinden biri olan Uygurların,
  I. kendilerine ait bir alfabe oluşturmaları,
  II. ticaretle uğraşmaları,
  III. yerleşik yaşama geçmeleri

  özelliklerinden hangileri geçim kaynaklarının değiştiğine kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III

  16. İlk Türk devletlerinde egemenliğin sahibi olan hükümdarlara,
  I. han,
  II. şanyü,
  III. melik

  unvanlarından hangilerinin verildiği söylenemez?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III

  17. I. Hazarlar
  II. Kıpçaklar
  III. Karluklar

  Yukarıdaki Türk boylarından hangilerinin süreç içerisinde Ruslarla herhangi bir mücadelesiolmamıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III

  18. Eski Türklerde,
  I. devlet meselelerinin kurultayda görüşülmesi,
  II. Turan taktiğinin uygulanması,
  III. eli silah tutan herkesin asker sayılması

  uygulamalarından hangileri "ordu-millet" anlayışının varlığına kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  19. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinden Uygurların farklı kültürlerden etkilendiğinin kanıtı olarak gösterilemez?
  A) Soğd alfabesini kullanmaları
  B) Manihaizm inancını benimsemeleri
  C) Tarım kültürünü benimsemeleri
  D) Mezarlarda değerli eşyalar bulundurmaları
  E) Tapınak mimarisinde gelişmeleri

  20. İslamiyet öncesi Türk topluluklarının sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisisöylenemez?
  A) Duvar resimlerinde dinin etkisini görmek mümkündür.
  B) Av sahnelerini gösteren duvar resimleri yapmışlardır.
  C) Kültürel yaşamlarını günümüze yansıtan eserler bırakmışlardır.
  D) Mimarinin gelişmesinde Budizmin etkisi olmuştur.
  E) Sanat eserlerinde sadece bitki motiflerini kullanmışlardır.

  Cevap Anahtarı: 1-D 2-B 3-E 4-A 5-E 6-C 7-B 8-B 9-A 10-E
  11-C 12-B 13-B 14-E 15-B 16-C 17-C 18-C 19-D 20-E
   

Sayfayı Paylaş