1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

kpss deneme sınavı Kpss Vatandaşlık (Anayasa) Sorularla Tekrar

Konusu 'Deneme sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.244
  Beğenilen Mesajları:
  2.144
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının ne kadarıyla genel af ilan edilmesine karar verebilir?

  A) 3/5
  B) 2/3
  C) 1/2
  D) 1/4
  E) 3/4

  2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde cumhurbaşkanının meclis seçimlerini yenileme yetkisi vardır?

  A) Cumhurbaşkanının 4. turda seçilememesi halinde
  B) Seçim döneminin sona ermesi halinde
  C) Savaş halinde
  D) Meclis başkanının seçilememesi halinde
  E) Bakanlar Kurulunun 45 gün içinde kurulamaması halinde

  3. Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Genel seçim yapılmalıdır.
  B) Erken seçim yapılmalıdır.
  C) Ara seçim yapılmalıdır.
  D) Seçim döneminin sona ermesi beklenmelidir.
  E) Meclis seçimleri yenilenmelidir.

  4. Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

  A) Anayasa Mahkemesi
  B) Yüksek Seçim Kurulu
  C) Danıştay
  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
  E) Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu


  5. Aşağıdaki makamlardan hangisine bir kişi iki kere seçilemez?
  A) Başbakanlık
  B) Meclis başkanlığı
  C) Bakan müsteşarlığı
  D) Cumhurbaşkanlığı
  E) Milletvekilliği

  6. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir.
  B) Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
  C) Dördüncü oylamaya sadece üçüncü turda en çok oyu alan iki aday katılabilir.
  D) Dördüncü oylamada en çok oyu alan ile Cumhurbaşkanı seçilir.
  E) Dördüncü oylamada da seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.

  7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?
  A) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
  B) Yüksek Seçim Kurulu başkanını seçmek
  C) Genelkurmay Başkanını atamak
  D) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek
  E) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve Başkanlık etmek

  8. Cumhurbaşkanının Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılamaması halinde kurula kim başkanlık eder?
  A) Meclis Başkanı
  B) Başbakan
  C) Genelkurmay Başkanı
  D) İçişleri Bakanı
  E) Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri

  9. Meclis bilgi edinme ve denetim yollarından;
  I) Soru
  II) Gensoru
  III) Meclis araştırması
  IV) Meclis soruşturması
  V) Genel görüşme
  Meclis çalışmasını bir komisyon vasıtasıyla yürütür?
  A) II, IV
  B) I, III
  C) III, IV
  D) I, V
  E) II, IV

  10. Aşağıdakilerden hangisi Meclis Başkanının Cumhurbaşkanına vekalet etmesini gerektiren durumlardan biri değildir?
  A) Cumhurbaşkanının vefat etmesi
  B) Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatinde olması
  C) Cumhurbaşkanının hasta olması
  D) Cumhurbaşkanının istifa etmesi
  E) Cumhurbaşkanının yurt içi seyahatinde olması

  11. Devlet Denetleme Kuruluna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İdarenin hukuka uygunluğunun yargısal denetimini yapar.
  B) İlk kez 1982 Anayasası ile kurulmuştur.
  C) Cumhurbaşkanlığına bağlı bir örgüttür.
  D) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyebilir.
  E) Başkanı cumhurbaşkanı tarafından atanır.

  12. Bakanlar Kurulu’nun kurulduğu ve göreve başladığı an aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir biçimde gösterilmiştir?
  A) Cumhurbaşkanın Başbakanı atadığı an
  B) Bakanlar Kurulunun, TBMM’den güvenoyu aldığı an
  C) Genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığı an
  D) Cumhurbaşkanının hükümet listesini onayladığı an
  E) Hükümet politikasının, TBMM tarafından kabul edildiği an

  13. Geçici Bakanlar Kuruluna siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?

  A) Meclis Başkanı
  B) Cumhurbaşkanı
  C) Başbakan
  D) Bakanlar Kurulu
  E) Yüksek seçim Kurulu

  14. Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine ne ad verilir?

  A) Soru
  B) Gensoru
  C) Meclis araştırması
  D) Meclis soruşturması
  E) Genel görüşme

  15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hükümetin düşmesine neden olabilecek meclis bilgi edinme ve denetim yolları tam olarak verilmiştir?

  A) Gensoru
  B) Genel görüme
  C) Meclis soruşturması, Gensoru
  D) Soru, Gensoru
  E) Meclis soruşturması

  16. Meclis bilgi edinme ve deneti yollarından;
  I. Gensoru
  II. Meclis araştırması
  III. Meclis soruşturması
  IV. Genel görüşme
  Etkin denetim araçları olmayıp, sadece bilgi edinmeye yöneliktir?
  A) II, IV
  B) II, III
  C) I, IV
  D) III, IV
  E) I, III

  1-A 2-E 3-C 4-B 5-D
  6-D 7-B 8-B 9-C 10-E
  11-A 12-D 13-A 14-E 15-C
  16-A 17- 18- 19 20-
   

 2. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.244
  Beğenilen Mesajları:
  2.144
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. Yönetmeliklere ilişkin olarak;
  I) Hepsi Resmi Gazete yayımlanır.
  II) Kanunların boşluklarını doldururlar.
  III) Kamu tüzelkişileri yönetmelik çıkarabilir.
  İfadelerinden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

  A) I, II
  B) III
  C) I
  D) II
  E) II, III

  2. Ülke çapında uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimini hangi mahkeme yapar?

  A) İdare mahkemesi
  B) Bölge idare mahkemesi
  C) Danıştay
  D) Sayıştay
  E) Yargıtay

  3. 1982 Anayasasına göre seferberlik aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından ilan edilir?

  A) Cumhurbaşkanı başkanlında toplanan Bakanlar Kurulu
  B) Milli Güvenlik Kurulu
  C) Yüksek Askeri Şura
  D) Türk silahlı Kuvvetleri
  E) Genelkurmay Başkanlığı

  4. I) Bakanlar Kurulu
  II) Başbakanlık
  III) Danıştay
  Yukarıdakilerden hangisi ve ye hangileri tüzük çıkarabilir?
  A) I
  B) II, III
  C) II
  D) III
  E) I, III


  5. Olağanüstü hal, en fazla 6 ay süre ile ilan edilebilir. Bu ürenin sonunda olağanüstü hal koşulları devam ediyor ise, süre ne kadar ve hangi kurum tarafından uzatılabilir?

  A) 4 ay – TBMM
  B) 6 ay – TBMM
  C) 4 ay – Bakanlar Kurulu
  D) 6 ay - Bakanlar Kurulu
  E) 10 ay - TBMM

  6. Aşağıdaki kurumlardan hangisi yönetmelik çıkaramaz?

  A) Başbakanlık
  B) Çevre ve Orman Bakanlığı
  C) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
  D) Milli Güvenlik Kurulu
  E) Ankara Büyükşehir Belediyesi

  7. Başkomutanlık ve Genelkurmay başkanlığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Başkomutanlık, Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
  B) Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.
  C) Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca 4yıllığına atanır.
  D) Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.
  E) Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM’ye karşı Genelkurmay Başkanı sorumludur.

  8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yargı bağımsızlığını sağlamaya yönelik getirilmiş uygulamalardan biri değildir?

  A) Hiç kimse kanunen tabi olmadığı bir mahkeme tarafından yargılanamaz.
  B) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez.
  C) Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz.
  D) Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
  E) Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

  9. Aşağıdakilerden hangisi hakimlik ve savcılık teminatını sağlamaya yönelik getirilmiş uygulamalardan biri değildir?

  A) Hâkimler ve savcılar azlolunamazlar.
  B) Hakimler ve savcılar kendileri istemedikleri sürece 65 yaşlarından önce emekliye sevk edilemezler.
  C) Hakimler ve savcıların aylık, ödenek ve yolluklarına el konulamaz.
  D) Hakimler ve savcıların özlük işleri konusunda karar veren yetkili makam Hakimler Savcılar Yüksek Kuruludur.
  E) Hakimler ve savcıların görev yerleri kendi rızaları olmaksızın değiştirilemez.

  10. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
  A) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarına karşı itirazları incelemek
  B) Yüce divan sıfatıyla yargılama yapmak
  C) Siyasi partilerin kapatılmaları davalarına bakmak
  D) Anayasa değişikliklerini esas yönünden incelemek
  E) Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanını seçmek

  11. Anayasa Mahkemesi kararları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kararları için bir defalığa mahsus, karar düzeltme talebinde bulunulabilir.
  B) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
  C) İptaline karar verilen hukuki düzenleme, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.
  D) İptal kararları geriye yürümez.
  E) Kararlar yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

  12. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinde açılacak iptal davasının konusu olamaz?
  A) Kanunların esas yönünden denetimi
  B) Anayasa değişikliklerinin şekil yönünden denetimi
  C) Kanun hükmünde kararnamelerin şekil yönünden denetimi
  D) Olağanüstü dönem KHK’nin esas yönünden denetimi
  E) Meclis içtüzüğünün şekil yönünden denetimi

  13. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılı Anayasa değişiklikleriyle birlikte, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi kılınmıştır?
  A) Savaş halinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler
  B) Kişi hak ve özgürlüklerine dair uluslararası antlaşmalar
  C) Bütçe kanunları
  D) Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  E) Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler

  1-B 2-C 3-A 4-A 5-A
  6-D 7-E 8-A 9-E 10-D
  11-A 12-D 13-E 14- 15-
   

 3. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.244
  Beğenilen Mesajları:
  2.144
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudan doğruya halk tarafından seçilen kişiler doğru olarak verilmiştir?

  A) Muhtar, Kaymakam, Vali
  B) Milletvekili, Başbakan, Cumhurbaşkanı
  C) Muhtar, Milletvekili, Başbakan
  D) Muhtar, Belediye Başkanı, Milletvekili
  E) Kaymakam, Belediye Başkanı, Milletvekili

  2. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi mahalli idareler için söylenemez?

  A) Milli kamu hizmetlerini düzenlemek için kurulurlar.
  B) Görev ve yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenir.
  C) Karar organları seçmenler tarafından belirlenir.
  D) Kamu tüzelkişilikleri vardır.
  E) Seçimleri 5 yılda bir yapılır.

  3. Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare bu organlarının üyelerini, geçici bir tedbir olarak kim görevden uzaklaştırabilir?

  A) İçişleri Bakanı
  B) Emniyet Genel Müdürü
  C) Milli Savunma bakanı
  D) Bakanlar Kurulu
  E) Cumhurbaşkanı

  4. Ülkenin kaynak ve imkanlarını saptayarak, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan izlenecek politikaların saptanmasında hükümete yardımcı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milli Güvenlik Kurulu
  B) Devlet Malzeme Ofisi
  C) Devlet Planlama Teşkilatı
  D) Devlet İstatistik Enstitüsü
  E) Danıştay

  5. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kamu tüzelkişilikleri yoktur.
  B) Üyelik zorunludur.
  C) Organları üyeleri tarafından seçilir.
  D) Organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler.
  E) Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

  6. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Yönetim Kurulu üyelerini atamak görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) TBMM
  B) Cumhurbaşkanı
  C) Bakanlar Kurulu
  D) Başbakan
  E) İçişleri Bakanı

  7. 1982 Anayasasının üniversiteleri düzenleyen hükümleri göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.
  B) Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.
  C) Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır.
  D) Öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.
  E) Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; özerktir ve merkezi yönetim bütçesine bağlı değildir.  8. Devletin yaptığı bayındırlık hizmetleri nedeniyle gayrimenkullerinin değerleri artan kişilerden yapılan giderlere katılma payı olarak aldığı paraya ne ad verilir?

  A) Harç
  B) Resim
  C) Şerefiye
  D) Ecri misil
  E) Tahvil

  9. Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla, menkul kıymetlerin ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç veya halka arz edenlerin denetimini yapmak aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir?

  A) Sermaye Piyasası Kurulu
  B) Rekabet Kurulu
  C) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  D) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu
  E) Bakanlar Kurulu

  10. Global finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak amacıyla 1944’te kurulmuş olan uluslararası organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dünya Bankası
  B) Uluslararası Para Fonu
  C) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
  D) Avrupa Birliği
  E) G-8

  11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi küresel iklim değişikliğini önlemek amacıyla hazırlanmış olan Kyoto Protokolünü imzalamamıştır?

  A) Hollanda
  B) ABD
  C) Rusya
  D) Kanada
  E) Japonya

  12. 1995 tarihinde kendisini meydana getiren çok taraflı ve çoklu ticaret anlaşmalarının uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak, ticari uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, üye ülkelerin ulusal ticaret politikalarını izlemek amacıyla kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uluslararası Para Fonu
  B) Dünya Ticaret Örgütü
  C) Dünya Bankası
  D) Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
  E) Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi

  13. 1960 tarihinde kurulan, bünyesinde Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve Nükleer Enerji Ajansı (NEA) adlı iki önemli kuruluşu barındıran ve Türkiye’nin de kurucu üye olarak katıldığı uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Petrol İhraç Eden Ülkeler İşbirliği (OPEC)
  B) Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA)
  C) Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)
  D) Avrupa Birliği
  E) Avrupa Ekonomik Topluluğu

  14. 3 Haziran 2005 tarihinde Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak görevlendirilmiş olan devlet bakanımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ali Babacan
  B) Mehmet Ali Şahin
  C) Nimet Çubukçu
  D) Cemil Çiçek
  E) Abdullah Gül


  1-D 2-A 3-A 4-C 5-A
  6-C 7-E 8-C 9-A 10-B
  11-B 12-B 13-C 14-A 15-
   

 4. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.244
  Beğenilen Mesajları:
  2.144
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudan doğruya halk tarafından seçilen kişiler doğru olarak verilmiştir?

  A) Muhtar, Kaymakam, Vali
  B) Milletvekili, Başbakan, Cumhurbaşkanı
  C) Muhtar, Milletvekili, Başbakan
  D) Muhtar, Belediye Başkanı, Milletvekili
  E) Kaymakam, Belediye Başkanı, Milletvekili

  2. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi mahalli idareler için söylenemez?

  A) Milli kamu hizmetlerini düzenlemek için kurulurlar.
  B) Görev ve yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenir.
  C) Karar organları seçmenler tarafından belirlenir.
  D) Kamu tüzelkişilikleri vardır.
  E) Seçimleri 5 yılda bir yapılır.

  3. Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare bu organlarının üyelerini, geçici bir tedbir olarak kim görevden uzaklaştırabilir?

  A) İçişleri Bakanı
  B) Emniyet Genel Müdürü
  C) Milli Savunma bakanı
  D) Bakanlar Kurulu
  E) Cumhurbaşkanı

  4. Ülkenin kaynak ve imkanlarını saptayarak, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan izlenecek politikaların saptanmasında hükümete yardımcı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milli Güvenlik Kurulu
  B) Devlet Malzeme Ofisi
  C) Devlet Planlama Teşkilatı
  D) Devlet İstatistik Enstitüsü
  E) Danıştay

  5. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kamu tüzelkişilikleri yoktur.
  B) Üyelik zorunludur.
  C) Organları üyeleri tarafından seçilir.
  D) Organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler.
  E) Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

  6. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Yönetim Kurulu üyelerini atamak görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) TBMM
  B) Cumhurbaşkanı
  C) Bakanlar Kurulu
  D) Başbakan
  E) İçişleri Bakanı

  7. 1982 Anayasasının üniversiteleri düzenleyen hükümleri göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.
  B) Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.
  C) Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır.
  D) Öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.
  E) Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; özerktir ve merkezi yönetim bütçesine bağlı değildir.

  8. Devletin yaptığı bayındırlık hizmetleri nedeniyle gayrimenkullerinin değerleri artan kişilerden yapılan giderlere katılma payı olarak aldığı paraya ne ad verilir?

  A) Harç
  B) Resim
  C) Şerefiye
  D) Ecri misil
  E) Tahvil

  9. Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla, menkul kıymetlerin ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç veya halka arz edenlerin denetimini yapmak aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir?

  A) Sermaye Piyasası Kurulu
  B) Rekabet Kurulu
  C) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  D) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu
  E) Bakanlar Kurulu

  10. Global finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak amacıyla 1944’te kurulmuş olan uluslararası organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dünya Bankası
  B) Uluslararası Para Fonu
  C) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
  D) Avrupa Birliği
  E) G-8

  11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi küresel iklim değişikliğini önlemek amacıyla hazırlanmış olan Kyoto Protokolünü imzalamamıştır?

  A) Hollanda
  B) ABD
  C) Rusya
  D) Kanada
  E) Japonya

  12. 1995 tarihinde kendisini meydana getiren çok taraflı ve çoklu ticaret anlaşmalarının uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak, ticari uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, üye ülkelerin ulusal ticaret politikalarını izlemek amacıyla kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uluslararası Para Fonu
  B) Dünya Ticaret Örgütü
  C) Dünya Bankası
  D) Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
  E) Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi

  13. 1960 tarihinde kurulan, bünyesinde Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve Nükleer Enerji Ajansı (NEA) adlı iki önemli kuruluşu barındıran ve Türkiye’nin de kurucu üye olarak katıldığı uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Petrol İhraç Eden Ülkeler İşbirliği (OPEC)
  B) Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA)
  C) Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)
  D) Avrupa Birliği
  E) Avrupa Ekonomik Topluluğu

  14. 3 Haziran 2005 tarihinde Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak görevlendirilmiş olan devlet bakanımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ali Babacan
  B) Mehmet Ali Şahin
  C) Nimet Çubukçu
  D) Cemil Çiçek
  E) Abdullah Gül


  1-D 2-A 3-A 4-C 5-A
  6-C 7-E 8-C 9-A 10-B
  11-B 12-B 13-C 14-A 15-
   

Sayfayı Paylaş