1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

kpss deneme sınavı Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Testi 1

Konusu 'Deneme sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 14 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Testi 1

  1. II. Mehmet, babası II. Murat'ın ölümü üzerine Manisa sancağındaki valilik görevini bırakarak tahta geçmiştir. Taht değişikliğinden yararlanmak isteyen Karaman-oğulları Osmanlı topraklarına saldırmış, fakat Osmanlı ordularına yenilmişlerdir.

  Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Şehzadelerin sancak valiliği yapması uygulaması iç sorunlara neden olmuştur.
  B) Taht kavgaları, Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıları kolaylaştırmıştır.
  C) Anadolu'da siyasi birliğin oluşmamış olması, Osmanlı Devleti'ne yönelik dış tehditlerin artmasına neden olmuştur.
  D) Osmanlı Devleti'ndeki iç karışıklıklar uluslararası sorun olmuştur.
  E) Türk beylikleri Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak yapmışlardır.

  2. II. Mehmet, çok güçlü bir orduya ve ekonomik yapıya sahip bir devletin yönetimine gelmişti. Balkanlarda ve Anadolu'da çok geniş toprakları fethedebilecek güçlü bir orduya sahip olmasına rağmen, öncelikle İstanbul’un fethine önem vermiştir.

  II. Mehmet'in diğer fetihlerden önce İstanbul'un alınmasına önem vermesinde;
  I. Bizans'ın, Osmanlı Devleti'nin sınır bütünlüğü için tehdit oluşturması
  II. Bizans İmparatoru'nun Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
  III. Bizans'ın Ortodoks Hristiyanlığın merkezi olması

  durumlarından hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  3. İstanbul'un fethinin aşağıdaki nedenlerinden hangisi Bizans'ın alınmasında coğrafi konumunun etkili olduğunun göstergesidir?

  A) Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması
  B) Bizans'ın Haçlı orduları oluşmasına neden olması
  C) Osmanlı Devleti'ndeki bazı şehzadelerin Bizans İmparatoru tarafından kışkırtılması
  D) Anadolu ile Rumeli topraklan arasındaki geçişlerde sorunlar yaşanması
  E) Ortodoks dünyasının dini ve siyasi merkezi olması

  4. İstanbul'un fethinin bazı nedenleri şunlardır:
  I. Asya'dan Avrupa'ya giden önemli ticaret yolları üzerinde olması
  II. Bizans'ın, Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesine neden olması
  III. Osmanlı Devleti'nin Asya ve Rumeli topraklarını birleştiren bir noktada bulunması

  Yukarıdakilerden hangileri Bizans'ın alınmasında, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne bağımlılığının artmasının amaçlandığının göstergesidir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  5. Fatih'in İstanbul'u kuşatma girişimi sırasında Bizans İmparatoru XI. Konstantin Avrupa'dan yardım alabilmek ve bir Haçlı ordusu oluşmasını sağlamak amacıyla Katolik ve Ortodoks Kiliselerinin birleşmelerini kabul etmiştir.

  Buna göre, İstanbul'un fethi sonrasında gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupa'da Hristiyan birliği oluşturma ihtimalini azaltma amacına yöneliktir?

  A) İstanbul’un başkent yapılması
  B) Ülkenin farklı bölgelerden seçilen Müslüman ve Gayrimüslim ailelerin İstanbul'a yerleştirilmesi
  C) Haliç girişindeki zincirin sökülmesi
  D) Ortodoks Patrikhanesi'nin koruma altına alınması
  E) Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi


   

 2. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  6. Osmanlı Devleti yalnızca İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmekle kalmamış, medeniyetler üstü bir konum kazanmıştır. Bunun sonucunda, Müslümanların dışındaki toplulukların da ihtiyaçlarını gözeten, gerektiğinde onlara da yardım eden bir devlet yapısı oluşmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin yalnızca İslam dünyasının ihtiyaçlarını gözeten bir devlet olmadığına kanıt olarak gösterilemez?

  A) İspanya'daki Müslümanların ve Yahudilerin katliamdan kurtarılarak Osmanlı topraklarına yerleştirilmesi
  B) Ortodoks Patrikhanesi'nin koruma altına alınması
  C) Portekizlilerin sömürgeleştirme faaliyetlerine karşı Hintli Müslümanlara askeri yardım gönderilmesi
  D) Ülkede yaşayan herkese din ve ibadet özgürlüğü tanınması
  E) Azınlıkların, kendi dini hukuklarını uygulamalarının sağlanması

  7. 1526'daki Mohaç Savaşı sonrasında Osmanlı toprağı olan Macaristan bu tarihten itibaren Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında çok sayıda savaş yapılmasına neden olmuştur. Son olarak 1541 'de Avusturya'nın işgal ettiği Macaristan'ı yeniden geri alan Kanuni, bu savaş sonucunda Macaristan'ı üçe bölerek Kuzey Macaristan'ı Avusturya'ya bırakmıştır.

  Kanuni Sultan Süleyman'ın bu uygulamasıyla ilgili olarak;
  I. Avusturya ile sınır sorunlarını sonlandırmak istemiştir.
  II. Sınırların batı yönünde genişlemesine son vermiştir.
  III. Avusturya'nın askeri gücünden çekinmiştir.
  IV. Avusturya'nın üstünlüğünü kabul etmiştir.
  yargılarından hangileri savunulabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV

  8. Osmanlı Devleti'nde uygulanan aşağıdaki politikalardan hangisi, fethedilen yerlerde halkın Osmanlı yönetimini kabullenmesinde diğerlerinden daha etkili olmuştur?

  A) Eyalet sisteminin uygulanması
  B) Devşirme sisteminin uygulanması
  C) Yönetimde devşirme asıllı devlet adamlarının sayısının artırılması
  D) Din ve ibadet özgürlüğü tanınması
  E) Padişahın mutlak otoritesinin korunması
   

 3. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  9. XVI. yüzyılda bazı Avrupa devletlerinin öncülük ettiği Coğrafi Keşifler sonrasında yeni ticaret yolları keşfedilmiş, bunun sonucunda Osmanlı Devleti'nin ticaretten elde ettiği gelirler azalmıştır.

  Buna göre Osmanlı Devleti'nin,
  I. Süveyş Kanalı projesini gündeme getirmesi
  II. Fas’ın Portekizliler tarafından işgal edilmesini önlemesi
  III. Fransa'yla kapitülasyon antlaşması imzalaması

  faaliyetlerinden hangilerini, eski ticaret yollarının yeniden canlanması amacıyla gerçekleştirdiği söylenebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III

  10. Osmanlı Devleti'nde görülen,

  - Şahkulu isyanı
  - Şehzade Cem olayı

  gelişmelerinin ortak sonucu olarak
  I. Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışılmasına ortam oluşturmuştur.
  II. Avrupa'da yeni bir Haçlı ordusu kurulmuştur.
  III. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuştur.

  yargılarından hangileri savunulabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  11. Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkilerinde ve aile fertlerinin padişah olma uygulamalarında bazı gelişmelerin yönlendirilmesiyle değişiklikler yaşanmıştır.
  Buna göre Osmanlı Devleti'nde,
  I. Anadolu'da Türk siyasi birliğin sağlanması
  II. Taht kavgalarının çıkması
  III. İslam dünyasının dini lideri olunması
  IV. Devşirme sisteminin uygulanması

  gelişmelerinden hangilerinin, padişah ve ailesinin yönetimdeki yetkilerinde değişiklik yapılmasına neden olduğu savunulabilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
   

 4. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  12. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde, Avrupa'da Katolik Kilisesi'nden ayrılanlar tarafından kurulan Protestanlık mezhebine inananlar desteklenmiştir. Bu durum, Alman İmparatoru Şarlken'e karşı, Protestanlığı tercih etmiş olan yerel yöneticilerin güçlenmesinde etkili olmuştur.

  Buna göre Osmanlı Devleti'nin bu politikası ile ilgili olarak,
  I. Bireysel özgürlükler desteklenmiştir.
  II. Yeni devletler kurulması desteklenmiştir.
  III. Avrupa'da dini birliğin parçalanması amaçlanmıştır.

  yargılarından hangileri savunulabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  13. Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu bazı antlaşmaların aşağıdaki maddelerinden hangisi, antlaşmada "uluslararası eşitlik" ilkesinin çiğnendiğinin göstergesidir?

  A) İran ile imzalanan Amasya Antlaşması'nda, Azerbaycan'ın Osmanlı Devleti'ne bırakılması
  B) 1479'da Venedik ile imzalanan İstanbul Antlaşması'nda, Venedik'e İstanbul'da elçilik açma hakkının tanınması
  C) 1533'te Avusturya ile imzalanan İstanbul Antlaşması'nda Avusturya İmparatoru’nun Osmanlı sadrazamına denk sayılması
  D) 1535'te Fransa ile imzalanan antlaşmada, Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı limanlarında serbestçe ticaret yapmalarına izin verilmesi
  E) 1491'de Memlüklerle imzalanan antlaşma ile Çukurova bölgesinin Osmanlı Devleti'ne bırakılması
  14. İstanbul'un fethi öncesinde gerçekleştirilen aşağıdaki hazırlıklardan hangisinin, Bizans'a gelebilecek bir yardımı önleme amacına yönelik olduğu söylenemez?

  A) Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı inşa edilmiştir.
  B) 400 gemilik yeni bir donanma oluşturulmuştur.
  C) Balkanlara ve Mora'ya yeni ordular yerleştirilmiştir.
  D) Bazı Balkan devletleri ve Karamanoğulları ile saldırmazlık anlaşmaları imzalanmıştır.
  E) Büyük toplar yaptırılmıştır.

  15. İstanbul’un fethinin bazı sonuçları şunlardır:

  I. Silah teknolojisinin geliştirilmesinin, surlara karşı üstünlük sağladığı görülmüştür.
  II. Doğu ticaret yollarının tamamı Müslümanların denetimine girmiştir.
  III. Bazı Hristiyan aydınları İtalya'ya göç ederek Helenistik eserleri gündeme getirmişlerdir.

  İstanbul'un fethinin yukarıdaki sonuçlarından hangilerinin, Avrupa'da siyasi yapılanmanın değişmesinde etkili olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
   

 5. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  16. Bizans İmparatorluğu'nda, daha önce imparatorluk yapmış olan bazı aileler İstanbul’da yaşamaktaydı. Bu ailelerden herhangi biri, imparatorluk kanı taşıdığı için imparator olma hakkına sahipti. İstanbul'un fethinden sonra bu ailelerin bazıları Trabzon, İznik ve Mora'ya yerleşerek krallıklar kurmuşlardır.

  Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

  A) Bizans İmparatorluğu’nun sınırlarının daha geniş bir alana yayılmasına
  B) Bizans İmparatorluğu'nun farklı coğrafyalarda devam ettiği düşüncesinin ortaya çıkmasına
  C) Anadolu'da ve Balkanlarda siyasi birliğin bozulmasına
  D) Osmanlı Devleti'nin Türk ve İslam dünyasındaki saygınlığının azalmasına
  E) Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir Haçlı ordusunun kurulmasına
  17. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Yıldırım Beyazıt İstanbul'u iki kez kuşatmış fakat birincisinde Haçlıların Niğbolu'ya saldırması, ikincisinde ise Timur'un Doğu Anadolu'dan Osmanlı topraklarına girmesi nedeniyle kuşatmaları kaldırmak zorunda kalmıştır.

  Buna göre II. Mehmet döneminde yapılan İstanbul kuşatması öncesinde benzer bir olumsuzlukla karşılaşmamak amacıyla,
  I. Eflak, Venedik, Sırbistan ve Macaristan'la saldırmazlık antlaşmaları imzalanması
  II. Anadolu ve Rumeli'deki sınır kalelerinin güçlendirilmesi
  III. Ortodoks Patrikhanesi'nin koruma altına alınması

  faaliyetlerinden hangilerinin gerçekleştirildiği söylenemez?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  18. Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, batı yönündeki seferleri olumsuz etkilediği savunulabilir?

  A) Padişahın Divan Kurulu’na başkanlık yapması uygulamasının terk edilmesi
  B) Hint Deniz Seferleri'nin yapılması
  C) Fransa'yla kapitülasyon antlaşması imzalanması
  D) Ortodoks Patrikhanesi'nin koruma altına alınması
  E) Doğudan gelen göçebe Türkmen nüfusun azalması

  19. - Candaroğulları'ndan Sinop alındı.
  - Trabzon Rum İmparatorluğu fethedildi.
  - Suriye ve Mısır Osmanlı topraklarına katıldı.
  - Don - Volga kanalı çalışmaları başlatıldı.

  Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerinin önlenmesi
  B) Denizlerde üstünlüğün sağlanması
  C) İslam dünyasında siyasi birliğin sağlanması
  D) Ticaret yollarındaki etkinliğin artırılması
  E) Avrupa'da oluşabilecek bir Haçlı ittifakının önlenmesi
   

 6. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  20. Osmanlı Devleti'nde Yükselme Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin, Anadolu'daki Osmanlı hâkimiyetini zayıflatmaya yönelik tehditleri önleme amacıyla gerçekleştirildiği söylenemez?

  A) Akkoyunlular Devleti ile Otlukbeli Savaşı'nın yapılması
  B) İstanbul fethedilerek Bizans İmparatorluğu'na son verilmesi
  C) Karamanoğulları'nın ortadan kaldırılması
  D) Memluklar Devleti'ne son verilmesi
  E) Kırım'ın fethedilmesi

  21. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethi sonrasında Ortodoksların koruyuculuğu üstlenilmişti. Fatih'in diğer bir amacı ise İtalya'ya geçip Katolik dünyası üzerinde de otorite kurmak olmuştur.

  Buna göre;
  I. Mora yarımadasının alınması
  II. Fetihlerin Andriyatik Denizi'ne ulaşması
  III. Kırım'ın alınması

  gelişmelerinden hangilerinin 1480’de yapılacak İtalya seferini kolaylaştırdığı söylenebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  22. Osmanlı Devleti'nde Yükselme Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, iç sorunların dış politikayı olumsuz etkilediğine örnek olarak gösterilebilir?

  A) II. Beyazıt döneminde Şahkulu İsyanı'nın güçlükle bastırılması sonrasında Şehzade Selim'in isyan ederek tahta geçmesi
  B) Şehzade Cem'in II. Beyazıt'a karşı isyan etmesi sırasında Karamanoğullarının da yeniden bağımsızlık faaliyetlerine başlaması
  C) Fatih'in Trabzon'u almak istemesi üzerine Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'ın bunu engellemek istemesi
  D) Yavuz Sultan Selim'in, Memluk Devleti tarafından Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtılan Dulkadiroğlu Beyliği'ne son vermesi
  E) Şehzade Cem'in II. Beyazıt'a karşı Rodos şövalyelerinden yardım istemesi sonucunda Papa tarafından esir edilmesi ve Osmanlı Devleti'ne karşı kullanılması

  Cevap Anahtarı: 1.C 2.D 3.D 4.A 5.D 6.C 7.A 8.D 9.D 10.A 11.C 12.C 13.C 14.E 15.A 16.B 17.C 18.E 19.D 20.E 21.D 22.E
   

Sayfayı Paylaş