1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

kpss deneme sınavı Osmanlı Kültür ve Medeniyet Testi 1

Konusu 'Deneme sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 14 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda yoksul halka yemek dağıtmak amacıyla yapılmıştır?
  A) Külliye
  B) Şifahane
  C) İmarethane
  D) Medrese
  E) Türbe
  2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemine ait eserlerden değildir?
  A) Kale-i Sultaniye
  B) Anadolu Hisarı
  C) Rumeli Hisarı
  D) Kilitbahir Kalesi
  E) Diyarbakır Surları
  3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde okutulan derslerden biri değildir?
  A) Kimya
  B) Kelam
  C) Kur'an
  D) Tefsir
  E) Hadis
  4. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl mimari eserlerinden biri değildir?
  A) Dolmabahçe Sarayı
  B) Çırağan Sarayı
  C) Topkapı Sarayı
  D) Beylerbeyi Sarayı
  E) Yıldız Sarayı
  5. Osmanlılarda ulema, bir görevli olarak;
  I. din
  II. eğitim
  III. yargı
  IV. askerlik
  alanlarından hangilerinden sorumludur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız IV
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  6. I. Ürün üzerinden alınması
  II. Her bölgeden farklı oranda toplanması
  III. Gayri Müslimlerden alınması
  Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II, III
  7. I. Devşirme
  II. İltizam
  III. Müsadere
  Osmanlı Devleti'nde sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı yukarıdakilerden hangisi veya hangileriyle sağlanmıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) II, III
  8. Külliyeler genellikle aşağıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır?
  A) Bimarhane
  B) Medrese
  C) Mektep
  D) Han
  E) Cami
  9. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemine kadar kadıların vermiş oldukları hükümler gerektiğinde aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzeltilir?
  A) Padişah
  B) Şeyhülislam
  C) Kazasker
  D) Defterdar
  E) Nişancı
  10. Osmanlı İmparatorluğu'nda Divan'ı Hümayun'da,
  I. ilmiye (Din, yargı, eğitim, öğretim sektöründen sorumlu olan yöneticilere verilen ad)
  II. Seyfiye (Hem askeri hem de idari görevi olan yöneticilere verilen ad)
  III. Kalemiye (Devlet kalemlerinde görev yapan görevlilere verilen ad)
  IV. Azınlıklar (Müslüman olmayan halka verilen ad)
  kesimlerinden hangileri temsil edilmekteydi?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) I, II, III ve IV
   

 2. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  11. I. Padişah
  II. Sadrazam
  III. Nişancı
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devlet yönetiminde etkili olmuştur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  12. Aşağıdakilerden hangisi "padişah imzası" anlamındadır?
  A) Fetva
  B) Tuğ
  C) Ferman
  D) Tuğra
  E) Saliyane
  13. Osmanlı Devleti'nde,
  I. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimselere devletçe tohum, hayvan ve para yardımı yapılması,
  II. Toprağını arka arkaya üç yıl ekmeyerek boş bırakan köylünün toprağının elinden alınıp bir başkasına verilmesi,
  III. Köylünün, toprağını değil, toprağı işleme hakkını çocuklarına miras olarak bırakabilmesi
  uygulamalarından hangileri, toprağın kullanımının köylüye, çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğunu gösterir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
  14. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği saray aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yıldız Sarayı
  B) Dolmabahçe Sarayı
  C) Beylerbeyi Sarayı
  D) Çırağan Sarayı
  E) Topkapı Sarayı
  15. XVII. yüzyılda,
  I. Şehzadelerin taşrada sancak beyliği yapmalarının yasaklanması,
  II. Padişahlığın, hanedanın reşit olan en yaşlı erkeğine geçmesi usulünün kabul edilmesi,
  III. Kimi padişahların tahttan indirilmesi
  uygulamalarından hangilerinin Osmanlı Devleti'ni siyasi yönden olumsuz etkilediği savunulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III
  16. Osmanlı ülkesinde, tımar sisteminin aşağıdakilerden hangisinin düzenli biçimde yürütülmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?
  A) Güvenlik
  B) Maliye
  C) Ticaret
  D) Askerlik
  E) Tarım
  17. Osmanlı İmparatorluğu'nda devşirme yöntemiyle toplanan çocuklardan, saraya alınanlar aşağıdakile-rin hangisinde eğitilmiştir?
  A) Sıbyan mektepleri
  B) Enderun
  C) Hendesehane
  D) Yabancı okullar
  E) Azınlık okulları
  18. Osmanlı Devleti'nde, aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden yüksektedir?
  A) Nişancı
  B) Defterdar
  C) Kazasker
  D) Sadrazam
  E) Reisülküttap
  19. Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kılıç Ali Reis
  B) Piri Reis
  C) Murat Reis
  D) Şeydi Ali Reis
  E) Barbaros Hayrettin
  20. I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
  II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
  III. Divan-ı Hümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması
  Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı'nın özellikleri arasında yer alır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
  Cevap Anahtarı : 1-C 2-E 3-A 4-C 5-E 6-A 7-A 8-E 9-C 10-D 11-D 12-D 13-E 14-E 15-D 16-C 17-B 18-D 19-B 20-D
   

Sayfayı Paylaş