1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Final(yılsonu) Deneme Sınavları

Konusu 'Çıkmış Sorular' forumundadır ve mine tarafından 14 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

 1. mine

  mine Demirbaşlardan

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  1.903
  Beğenilen Mesajları:
  106
  Cinsiyet:
  Bayan
  Bulunduğu Yer:
  ankara
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  1-) Finansal varlık alım - satımın yapıldığı kapalı bir mekanın bulunması sonucu oluşan piyasalara ne ad verilir?
  A) Para piyasası
  B) Sermaye piyasası
  C) Serbest piyasa
  D) Örgütlenmiş piyasa
  E) Tahvil piyasası

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Aşağıdakilerden hangisi bir zaman dilimi içinde finansal varlıktan beklenen nakit girişleriyle ölçülür?
  A) Paraya çevrilebilirlik
  B) Vade
  C) Getiri
  D) Bölünebilirlik
  E) Likidite

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdaki şirketlerden hangisi BDDK’ nın gözetim ve denetimine tabi değildir?
  A) Bankalar,
  B) Finansal Kiralama Şirketleri,
  C) Factoring Şirketleri,
  D) Sigorta Şirketleri
  E) Varlık Yönetim Şirketleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) TCMB’ nin 1715 sayılı kuruluş yasasındaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiyat istikrarını sağlamak
  B) Para politikasını düzenlemek
  C) Enflasyonu düşürmek
  D) Ülkenin ekonomik kalkınmasına yardım etmek
  E) Finansal piyasalarla devletin ilişkisini düzenlemek

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Bankaların topladığı tasarrufu, diğer işletmelerin tahvillerine veya devletin hazine bonosu gibi varlıklara yatırması durumunda bu varlıklarla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilememesine ne denir?
  A) Marjin
  B) Faiz riski
  C) Kredi riski
  D) Kur riski
  E) Yasal risk

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi menkulleştirme yoluyla oluşturulan yeni borçlanma araçlarıdır?
  A) Finansman bonosu
  B) Varlığa dayalı menkul kıymetler
  C) Mevduat sertifikası
  D) Hisse senedi
  E) Tahvil

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Tahvilin derecelendirilmesinde kullanılan ölçütlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Rasyolar istenilen düzeydeyse derece olumlu etkilenir
  B) Tasfiyede başkalarının öncelik hakkı sözkonusu ise tahvil derecesi artar
  C) Vadesi kısa olan tahviller daha az risklidir
  D) İşletmenin ürettiği ürünler emniyetli ise derecelendirme olumlu yönde etkilenir
  E) Daha muhafazakar muhasebe politikası izleniyorsa derecelendirme olumlu etkilenir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Fiyatın belirtilmediği minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir türüne ne denir?
  A) Limitli emir
  B) Piyasa emri
  C) Zararı durdurma emri
  D) Zamanla sınırlı emir
  E) Kalanı iptal et emri

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Genel kurul kararıyla ve süresiz olarak çıkarılan kârdan pay alma hakkı, yeni hisse senedi alma gibi haklara sahip olan ancak ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetlerine ne denir?
  A) Katılma intifa senedi
  B) Kâr zarar ortaklığı belgesi
  C) Oydan yoksun hisse senedi
  D) İmtiyazlı hisse senedi
  E) Adi hisse senedi

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Bir yatırımcı yatırım yaptığı hisse senedinden 2 yıl boyunca sırasıyla 25 TL ve 35 TL kâr payı beklemektedir. Beklediği kazanç oranı %15 olduğuna göre hisse senedinin piyasa fiyatı kaç TL’dir?
  A) 27,50
  B) 31,45
  C) 42,75
  D) 45,89
  E) 48,21

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Vadesi, miktarı ve fiyatı bugünden belirlenmiş herhangi bir ürünün ileriki bir tarihte teslimini öngören sözleşmelere ne denir?
  A) Future sözleşme
  B) Forward sözleşme
  C) Opsiyon sözleşmesi
  D) Swap sözleşmesi
  E) Gelecek sözleşmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu sıfatıyla düzenleyip Kurulca kayda alınmasını müteakip ihraç ettiği emre veya hamiline yazılı sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hazine Bonosu
  B) Banka Bonosu
  C) Finansman Bonosu
  D) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
  E) Katılma İntifa Senedi

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Kuruldukları yörede faaliyette bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem gördüğü borsalar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yerel borsa
  B) Ulusal borsa
  C) Uluslararası borsa
  D) Organize borsa
  E) Örgütlenmiş borsa

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Aşağıdakilerden hangisi İMKB Hisse Senedi Piyasasındaki endekslerden biri değildir?
  A) Ulusal-20
  B) Ulusal-30
  C) Ulusal-50
  D) Ulusal-100
  E) Ulusal-Tüm

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede ve en düşük maliyetle alınıp satılabilme olanağının bulunduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devamlı piyasa
  B) Piyasa derinliği
  C) Piyasa genişliği
  D) Piyasa esnekliği
  E) Piyasa canlılığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Takasbank Merkezi Saklama Kuruluşu faaliyetleri açısından aşağıdaki hangi kurumun düzenlemelerine tabidir?
  A) BDDK
  B) TCMB
  C) IMKB
  D) SPK
  E) TMSF

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Sermaye Piyasası araçlarının (Hisse senedi, yatırım fonu katılma belgesi vb.) ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından elektronik ortamda, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle izlediği sistem aşağıdakilerden ha
  A) Kaydi sistem
  B) Açık sistem
  C) Entegre sistem
  D) On-line sistem
  E) Off-line sistem

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Aşağıdakilerden hangisi Takasbank tarafından saklamaya kabul edilen menkul kıymetlerden biri değildir?
  A) Hisse Senetleri
  B) Alacak Senetleri
  C) Devlet Tahvili, Hazine Bonosu
  D) Kâr Zarar Ortaklığı Belgeler
  E) Gayrimenkul Sertifikaları

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) İlk banka hangi ülkede kurulmuştur?
  A) İsveç
  B) İsviçre
  C) Almanya
  D) ABD
  E) Fransa

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Ülkemizde banka kuruluşuna, faaliyete geçmesine, şube ve temsilcilik açılmasına izin veren yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
  A) BDDK
  B) TMSF
  C) TCMB
  D) Bakanlar Kurulu
  E) Hazine Müsteşarlığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Çok uluslu şirketlere hizmet eden, müdahale ve vergilendirmenin asgari düzeyde tutulduğu ve konvertibl paralarla çalışan ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışından kullandırılmasını amaçlayan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kalkınma Bankaları
  B) Yatırım Bankaları
  C) Uluslararası Bankacılık
  D) Katılım Bankaları
  E) Kıyı Bankaları

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdakilerden hangisi Leasing’in özelliklerinden biri değildir?
  A) Taşınır ve taşınmaz mallar leasing sözleşmesine konu olabilir.
  B) Patent hakkı, fikri ve sınai haklar, yazılım gibi maddi olmayan ürünler leasing’e konu olabilir.
  C) Leasing’ konu olacak mallar bağımsız olmalı,
  D) Amortisman ayrılabilen mallar olmalı
  E) Özelliğini yitiren mallar olmaması gerekir,

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) İşletmelerin kısa vadeli kredili satışlarından doğan alacak haklarının devredilme faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Forfaiting
  B) Factoring
  C) Leasing
  D) Sigorta
  E) Finansman

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Yatırım mallarının belirlenen kiralar karşılığında her türlü kullanım hakkının kiracıya verildiği finansman şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Finansal Kiralama
  B) Finansman
  C) Forfaiting
  D) Factoring
  E) Sigorta

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonunun özelliklerinden biri değildir?
  A) Süresiz olarak kurulurlar.
  B) Tüzel kişilikleri vardır.
  C) Kuruluşu için SPK’dan izin alınır.
  D) Uzmanlarca yönetilir.
  E) Haczedilemez, teminat olarak gösterilemez.

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları ile ulusal piyasalarda ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıyme
  A) Portföy Yönetim Şirketleri
  B) Yatırım Ortaklıkları
  C) Yatırım Fonu
  D) Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları
  E) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarının temel ilkelerinden biri değildir?
  A) Riskin Dağıtılması İlkesi
  B) Mal Varlığının Korunması
  C) İnançlı Mülkiyet İlkesi
  D) Ortaklıktan Doğan Haklar
  E) Profesyonel Yönetim

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen özel bir portföy yöneti
  A) Yatırım Fonu
  B) Yatırım Ortaklıkları
  C) Portföy Yönetim Şirketleri
  D) Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları
  E) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Derecelendirme
  B) Değerlendirme
  C) Aracılık
  D) Komisyonculuk
  E) Varlık yönetimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Derecelendirme kuruluşları hangi kurum tarafından yetkilendirilmelidir?
  A) SPK
  B) İMKB
  C) TCMB
  D) HAZİNE
  E) MALİYE

  --------------------------------------------------------------------------------
  31-) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verilmesi, haber yayılması, yorum yapılması yada açıklamakla yükümlü olan bilgilerin açıklanmamasına ne isim verilir?
  A) Enflasyon
  B) Deflasyon
  C) Devalüasyon
  D) Spekülasyon
  E) Manipülasyon

  --------------------------------------------------------------------------------
  32-) Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı nedir?
  A) İşletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirilmesini sağlamaktır
  B) İşletmelerin yanlış ve yanıltıcı reklamlarını durdurmak
  C) İşletmelerin içeriden öğrenenlerin ticaretini önlemek
  D) Limited ortaklıkların esaslara uygunluğunu denetlemek
  E) Limited şirketlerin tebliğde belirtilen tutardan az sermaye koyup koymadığını araştırmak.

  --------------------------------------------------------------------------------
  33-) Muhasebe işlemlerinde ve mali tabloların hazırlanmasında işletmeler tarafından esas alınması zorunlu olan muhasebe ilkeleri ile uygulama alanındaki farklılıkları en aza indiren düzenlemeler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Muhasebe esasları
  B) Muhasebe kavramları
  C) Muhasebe standartları
  D) Muhasebe ilkeleri
  E) Muhasebe ölçütleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  34-) Ulusal fonların yabancılar tarafından veya yabancı fonların yerli kullanıcılar tarafından kullanıldığı piyasalara ne denir?
  A) Ulusal finansal piyasa
  B) Uluslararası finansal piyasa
  C) Euro piyasa
  D) Sermaye piyasası
  E) İkincil piyasa

  --------------------------------------------------------------------------------
  35-) Bankaların, faaliyette bulundukları ülkenin para birimi dışındaki para birimleriyle açmış olukları kredilere ne ad verilir?
  A) Euro finansman bonosu
  B) Euro kredi
  C) Euro senet
  D) Euro tahvil
  E) Yabancı tahvil

  --------------------------------------------------------------------------------
  36-) Büyük şirketler tarafından, kısa süreli finansman sağlamak için yabancı paraya bağlı olarak çıkarılan borç senetlerine ne ad verilir?
  A) Euro tahvil
  B) Euro hisse senedi
  C) Euro banka bonosu
  D) Euro hazine bonosu
  E) Euro ticari senet

  Cevaplar
  1-) D
  2-) C
  3-) D
  4-) D
  5-) C
  6-) B
  7-) B
  :cool: B
  9-) A
  10-) E
  11-) B
  12-) B
  13-) A
  14-) A
  15-) A
  16-) D
  17-) A
  1:cool: B
  19-) A
  20-) A
  21-) E
  22-) B
  23-) B
  24-) A
  25-) B
  26-) C
  27-) C
  2:cool: D
  29-) C
  30-) A
  31-) E
  32-) A
  33-) C
  34-) B
  35-) B
  36-) E
   

 2. mine

  mine Demirbaşlardan

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  1.903
  Beğenilen Mesajları:
  106
  Cinsiyet:
  Bayan
  Bulunduğu Yer:
  ankara
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Ce: Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Final(yılsonu) Deneme Sınavları

  1-) Orta ve uzun vadeli finansal varlıkların işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
  A) Organize piyasa
  B) Serbest piyasa
  C) Tezgah üstü piyasa
  D) Vadeli piyasa
  E) Sermaye piyasası

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Daha önce alım satıma konu olmuş menkul kıymetlerin tekrar işlem gördüğü piyasaya ne denir?
  A) Birincil piyasa
  B) İkincil piyasa
  C) Üçüncül piyasa
  D) Dördüncül piyasa
  E) Sermaye piyasası

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) İlk merkez bankası nerede ve kaç yılında kurulmuştur?
  A) 1668’de İsveç’ de
  B) 1694’de İngiltere’de
  C) 1746’da Fransa’da
  D) 1864’de Almanya’da
  E) 1875’de ABD’de

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Hazine Müsteşarlığı’nın görevlerinden biri değildir?
  A) Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak,
  B) Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
  C) Paranın iç ve dış değerini ekonomiye yarar sağlayacak düzeyde tutma,
  D) Uluslar arası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
  E) Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Bankaların krediler için uyguladıkları faizle, fonları elde ederken ödedikleri faiz arasındaki farka ne denir?
  A) Marjin
  B) Arbitraj
  C) Kredi riski
  D) Yasal risk
  E) Repo

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetlerden biri değildir?
  A) Devlet tahvili
  B) Hazine bonosu
  C) Banka bonosu
  D) Alacak senedi
  E) Banka garantili bono

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Aşağıdakilerden hangisi tahvilin değerini belirleyen etmenlerden biri değildir?
  A) İskonto oranı
  B) Vade
  C) Kâr payı oranı
  D) Enflasyon oranı
  E) Faiz oranı

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Enflasyon oranı %80 olduğunda %90 nominal faizli tahvilin reel faiz oranı yüzde kaç olur?
  A) 5,5
  B) 10
  C) 15
  D) 25
  E) 40

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Sahiplerine bütün hakları eşit olarak sağlayan hisse senetlerine ne denir?
  A) İmtiyazlı hisse senedi
  B) Adi hisse senedi
  C) Nama yazılı hisse senedi
  D) Bedelli hisse senedi
  E) Bedelli tamamen ödenmemiş hisse senedi

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Borsalarda bütün alış ve satış emirlerinin sisteme girildiği ve eşleştirmenin fiyat ve zaman önceliği esaslarına göre otomatik olarak yapıldığı sisteme ne denir?
  A) Toplu açılış sistemi
  B) Pano sistemi
  C) Serbest pazarlık sistemi
  D) Çok fiyat-sürekli müzayede sistemi
  E) Merkezi sistemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Tarafların belli tutardaki anaparaya ileriki bir tarihte belli bir süre için uygulanacak faiz oranı üzerinden anlaşmalarına ne denir?
  A) Döviz future sözleşmesi
  B) Faiz future sözleşmesi
  C) Satma opsiyonu
  D) Forward faiz sözleşmesi
  E) Forward döviz sözleşmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) İşletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkardıkları kısa vadeli menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Banka Bonosu
  B) Banka Garantili Bonosu
  C) Hazine Bonosu
  D) Finansman Bonosu
  E) Kıymetli Maden Bonosu

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Menkul kıymetle ilgili alış ve satış emirlerinin hacmini ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Piyasa derinliği
  B) Piyasa genişliği
  C) Piyasa esnekliği
  D) Devamlı piyasa
  E) Piyasa dengesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması için yapılan başvuruları değerlendirme görevi İMKB’nin hangi organına aittir?
  A) Genel Kurul
  B) Yönetim Kurulu
  C) Kotasyon Komitesi
  D) Uyuşmazlık Komitesi
  E) Disiplin Komitesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede ve en düşük maliyetle alınıp satılabilme olanağının bulunduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devamlı piyasa
  B) Piyasa derinliği
  C) Piyasa genişliği
  D) Piyasa esnekliği
  E) Piyasa canlılığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Ülkemizde sermaye piyasalarının hızlı bir şekilde gelişmesinin en temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sermaye piyasası kurumunun etkin çalışmaları
  B) Para piyasası politikalarının etkinliği
  C) Takas ve saklama sistemlerinin sağladığı etkinlik ve güvenirlik
  D) Ülkenin istikrarlı ekonomisi
  E) Merkez bankası enflasyonist uygulamaları.

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun kurucularından biri değildir?
  A) İMKB
  B) Takasbank
  C) TMSF
  D) TSPAKB
  E) İAB

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Aracı kuruluşlara, sermaye piyasası işlemlerinde etkinlik ve kolaylık sağlayıp takas borçlarının erken kapatılması sureti, ile alacaklarından erken yararlanmalarını sağlamak ve piyasalara derinlik kazandırılmasına yönelik nakdi kredi aşağıdakilerden hangi
  A) Takasbank Borsa Para Piyasası
  B) Menkul Kıymet Kredisi
  C) Banka Kredisi
  D) Açık Kredi
  E) Akreditif Kredisi

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Bir bankaya yatırılan 300 TL’lik vadesiz mevduattan kanuni karşılık oranı %25 ise piyasada yaratılan kaydi para tutarı kaç TL’dir?
  A) 600 TL
  B) 1.000 TL
  C) 1.200 TL
  D) 1.500 TL
  E) 1.600 TL

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) 1950’de ülkemizde kurulan ilk özel kalkınma bankasıdır.
  A) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
  B) Denizcilik Bankası
  C) T. Vakıflar Bankası
  D) T. Öğretmenler Bankası
  E) Yapı ve Kredi Bankası

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektöründe yaşanan problemlerin makro bazlı faktörlerinden biri değildir?
  A) Aktif kalitesinin bozuk olması
  B) Enflasyon ve büyüme oranlarındaki istikrarsızlık
  C) Faiz oranları, döviz kuru, sermaye hareketlerindeki değişkenlik ve cari işlemler açığı
  D) Dışsal şoklar
  E) Siyasi istikrarsızlık

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdakilerden hangisi Factoring şirketleri için doğru bir ifade değildir?
  A) Ana faaliyetleri dışında faaliyette bulunamazlar, teminat mektubu veremezler
  B) Factoring ve finansman şirketlerinin ödenmiş sermayesi en az 5 milyon TL,
  C) Kuruluş iznini BDDK verir
  D) Anonim şirket şeklinde kurulmak zorundadır,
  E) Mevduat toplayarak, bunları sermaye piyasasında işletirler.

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Aşağıdakilerden hangisi factoringin avantajlarından biri değildir?
  A) Tahsil edememe riskini factore devreden işletmeler, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarını genişletir.
  B) Factorun verdiği ön ödeme ile hammaddeyi peşin alarak indirimden faydalanabilir ve kârını artırabilir.
  C) Alıcıya vade tanıyacağı için, satıcının rekabet gücü artar.
  D) İşletme banka kredisi kullanır ve faiz giderleri yükselir.
  E) Yöneticiler, kredi kontrolünü düşünmez, nakit akışı belirlendiği için geleceğe dönük ve verimli planlar yapabilirler.

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Aşağıdakilerden hangisi leasing’e konu olamaz?
  A) İnşaat Makineleri
  B) Binalar
  C) Patent
  D) Demirbaşlar
  E) Taşıtlar

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Satıcı firmaya sadece finansman hizmeti sunan, buna karşılık alacak yönetimi ve borçların riskini kapsam dışı bırakan factoring türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Geleneksel Factoring
  B) Toptan Factoring
  C) Bildirimli Factoring
  D) Acente Factoringi
  E) Fatura İskontosu

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Yeni buluş ve teknolojik gelişmelere yönelik uzun vadeli yatırımlara finansman sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları
  B) Girişim Sermayesi
  C) Portföy Yönetim Şirketleri
  D) Yatırım Fonu
  E) Yatırım Ortaklıkları

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracılık faaliyetlerinden biri değildir?
  A) Portföy yöneticiliği faaliyetlerini yapabilirler
  B) Halka arz yoluyla satışına aracılık
  C) Yatırım bankacılığı faaliyetleri
  D) Repo- ters repo
  E) Yatırım danışmalığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Derecelendirme
  B) Değerlendirme
  C) Aracılık
  D) Komisyonculuk
  E) Varlık yönetimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Kamu veya özel sektör borçlanma araçlarına oluşan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tahvil ve Bono Fonu
  B) Hisse Senedi Fonu
  C) Sektör Fonu
  D) Grup Fonu
  E) İştirak Fonu

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdakilerden hangisi kantitatif bilgilerden biri değildir?
  A) Bilanço
  B) Gelir tablosu
  C) Kâr dağıtım tablosu
  D) Firmanın geleceğe ilişkin plan ve projeleri
  E) Nakit akış tablosu

  --------------------------------------------------------------------------------
  31-) Muhasebe temel kavramlarının muhasebe işlemleri ile mali tablolarda kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulanması gereken esaslar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
  B) Muhasebe kriterleri
  C) Muhasebe şekilleri
  D) Muhasebe politikaları
  E) Muhasebe ilkeleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  32-) Bağımsız denetimde olumlu rapor aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların mali durum ve faaliyet sonuçlarının 2499 sayılı Kanun çerçevesinde gerçeği yansıttığının tasdikidir.
  B) Ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların mali durum ve faaliyet sonuçlarının 2499 sayılı Kanun çerçevesinde gerçeği yansıtmadığını tasdikidir
  C) Bir bütün olarak mali tabloların güvenirliğini bozmayacak aksaklıkların var olması halinde düzenlenen rapordur.
  D) Müşterinin iradesi dışında oluşan, çalışma alanını sınırlayan önemli bir hususun var olması nedeniyle mali tablolara ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilememesi halinde
  E) Ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların mali durum ve faaliyet sonuçlarının 2499 sayılı kanun kapsamında olup da tasfiye olması durumunda

  --------------------------------------------------------------------------------
  33-) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin amaçlarından biri değildir?
  A) Şirket performansının artırılması
  B) Tepe yönetiminin gücünü ve yetkisini istediği gibi kullanmasını engellemek
  C) Hissedarların eşit muameleye tabi tutulmasını sağlamak
  D) Şirket faaliyetlerin de şeffaflığı sağlamak
  E) Bağımsız denetimi kolaylaştırmak

  --------------------------------------------------------------------------------
  34-) Bankaların, faaliyette bulundukları ülkenin para birimi dışındaki para birimleriyle açmış olukları kredilere ne ad verilir?
  A) Euro finansman bonosu
  B) Euro kredi
  C) Euro senet
  D) Euro tahvil
  E) Yabancı tahvil

  --------------------------------------------------------------------------------
  35-) Aşağıdakilerden hangisi Europara kredilerine ilişkin doğru ifadelerden biri değildir?
  A) Kredi sözleşmeleri değişken faizli olarak yapılır.
  B) Kredi faizinin belirlenmesinde LİBOR temel alınır.
  C) Bankaların içinde bulundukları ülke parasıyla açtıkları kredilerdir.
  D) Krediler bankalar sendikasyonu tarafından verilir.
  E) Fon talep edenlerin kredi değerliliğine bağlı olarak LİBOR’a spread (faiz farkı) ilavesi yapılır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  36-) Bağlı olduğu paranın kullanıldığı ülkede ve çıkaran kurumun ülkesinde satışına izin verilmeyen tahvillere ne denir?
  A) Ulusal tahvil
  B) Euro tahvil
  C) Yabancı tahvil
  D) Ecu tahvil
  E) Konvertıbl tahvil


  Cevaplar
  1-) E
  2-) B
  3-) A
  4-) C
  5-) A
  6-) D
  7-) C
  :cool: A
  9-) B
  10-) D
  11-) D
  12-) D
  13-) B
  14-) C
  15-) A
  16-) C
  17-) C
  1:cool: B
  19-) C
  20-) A
  21-) A
  22-) E
  23-) D
  24-) C
  25-) B
  26-) B
  27-) C
  2:cool: C
  29-) A
  30-) D
  31-) E
  32-) A
  33-) E
  34-) B
  35-) C
  36-) B
   

 3. mine

  mine Demirbaşlardan

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  1.903
  Beğenilen Mesajları:
  106
  Cinsiyet:
  Bayan
  Bulunduğu Yer:
  ankara
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Ce: Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Final(yılsonu) Deneme Sınavları

  1-) Tasarrufu bulunan bireylerin bu tasarruflarını tüketim açığı olan bireylere verdiği piyasalara ne ad verilir?
  A) Sermaye Piyasası
  B) Para Piyasası
  C) Finansal Piyasa
  D) Organize Piyasa
  E) İkincil Piyasa

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Finansal varlığın getirisindeki ölçülebilir belirsizlik ya da oynaklığa ne denir?
  A) Risk
  B) Belirsizlik
  C) Sapma
  D) Olasılık
  E) Beklenen değer

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) TCMB tarafından iskonto için uygulanan faize ne denir?
  A) Reel faiz oranı
  B) Nominal faiz oranı
  C) Reeskont faiz oranı
  D) Piyasa faiz oranı
  E) İskonto oranı

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görevlerinden biri değildir?
  A) Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek,
  B) Amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
  C) Başkanın önerisi ile, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak.
  D) Taşınmaz alım, satım, kiralama konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.
  E) Sermaye piyasası menkul kıymet ihracı düzenlemelerini yapmak

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Fon ihtiyacının kısa vadede karşılanabilme gücüyle ilgili risk aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kredi riski
  B) Likidite riski
  C) Faiz oranı riski
  D) Sistematik risk
  E) Finansal risk

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımına ne denir?
  A) Menkulleştirme
  B) Disponobilite
  C) Repo
  D) Ters repo
  E) Likidite

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Tahvilin piyasa değerini vadeye kadar elde edilecek nakit akışlarına eşitleyen iskonto oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Düzeltilmiş vade
  B) Vadeye kadar getiri
  C) Ortalama vade
  D) İndirgenmiş vade
  E) Reel getiri oranı

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım, doğrudan satım işlemlerinin yapıldığı pazara ne denir?
  A) Yeni ekonomi pazarı
  B) Gözaltı pazarı
  C) Ulusal pazar
  D) Kesin alım-satım pazarı
  E) Kot dışı pazar

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Sermayesi paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu olan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adi şirket
  B) Anonim şirket
  C) Kollektif şirket
  D) Komandit şirket
  E) Limited şirket

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Yönetim Kurulu tarafından menkul kıymet bazında belirlenen hisse sayısını aşan ve eksper onayıyla gerçekleşen, bölünemez bir bütün olarak işlem gören emirlere ne denir?
  A) Normal emir
  B) Küsürat emir
  C) Özel emir
  D) Müşteri emri
  E) Borsa emri

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Futures piyasalarda tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hedger
  B) Spekülatör
  C) Arbitrajcı
  D) Takas odası
  E) Garantör banka

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Finansman Bonolarının vadesi en fazla kaç gün olabilir?
  A) 60 gün
  B) 90 gün
  C) 120 gün
  D) 360 gün
  E) 720 gün

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Menkul kıymet borsalarının oluşmasının başta gelen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ticaretin gelişmesi ve vadeli (mal) emtia satışlarının yaygınlaşması
  B) 2499 sayılı SPK’ nın gerekliliği
  C) Yatırımcıların gelir elde etmeleri için
  D) Büyük yatırımcıların güvenini sağlamak için
  E) Para piyasası araçlarının yaygınlaşması için

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Aşağıdakilerden hangisi borsanın gelir kaynaklarından biri değildir?
  A) Bütçeden alınan pay
  B) Kotasyon ücretleri
  C) Tescil ücretleri
  D) Giriş aidatı
  E) Yıllık aidatı

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) İlk menkul kıymetler borsası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1456’da İsveç
  B) 1487’ de Belçika Anvers’ da
  C) 1490’da Amsterdam’ da
  D) 1985 ‘de Türkiye’de
  E) 1989’da ABD’de

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından görevlendirilmiş Türkiye’nin Merkez Saklama Kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) BDDK
  B) TCMB
  C) Takasbank
  D) Kalkınma Bankası
  E) Eximbank

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Para piyasası ile aracı kurum ve bankalar arasındaki para alış verişlerinin şeffaf, güvenilir ve sağlıklı bir yapıda gerçekleşmesini sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kalkınma Bankası
  B) Eximbank
  C) Takasbank
  D) TCMB
  E) BDDK

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Yatırımcıları Koruma Fonunun denetiminden aşağıdaki hangi kamu kuruluşu sorumludur?
  A) BDDK
  B) TCMB
  C) İMKB
  D) SPK
  E) TMSF

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Esas konusu düzenli bir şekilde kredi almak yada kredi vermek olan finansal aracı kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sigorta şirketleri
  B) Leasing şirketleri
  C) Factoring şirketleri
  D) Forfaiting şirketleri
  E) Bankalar

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Ülkemizde banka kuruluşuna, faaliyete geçmesine, şube ve temsilcilik açılmasına izin veren yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
  A) BDDK
  B) TMSF
  C) TCMB
  D) Bakanlar Kurulu
  E) Hazine Müsteşarlığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi bankaların kuruluş ve faaliyete geçişleriyle ilgili yanlış bir ifadedir?
  A) Bankaların kuruluş izni için BDDK yetkili kurumdur.
  B) İzin BDDK ’nın en az 5 üyesinin oyuyla verilir.
  C) İzinler izin tarihinden itibaren 1,5 geçerlidir.
  D) Yeni şube için Bankacılık Kanunu’nda öngörülen asgari kuruluş sermayesinin %1 tutarında ilave özkaynak bulundurmaları gereklidir.
  E) Kuruluş izninin yanı sıra faaliyet izni alınması zorunludur

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdakilerden hangisi leasing’in avantajlarından biri değildir?
  A) Kiralama sözleşmesi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır
  B) Kira ödemeleri vergi matrahından düşülmez.
  C) Geri ödeme planı kiracının nakit akımına uygun olarak düzenlenebilir.
  D) Teşvikli yatırımlarda yatırım indirimi ve diğer avantajlar kiranın düşmesini sağlar.
  E) Sözleşme sonunda kiralanan mal sembolik bir bedelle yatırımcı işletmeye devredilir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Genellikle yatırım malları için kullanılan, uzun vadeli ve kredili ihracat-ithalat işlemlerine yönelik finans enstrümanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sigorta
  B) Leasing
  C) Finansman
  D) Forfaiting
  E) Factoring

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Finansal kiralama ve factoring şirketlerinin kuruluşu iznini aşağıdaki kurumlardan hangisi verir?
  A) TMSF
  B) BDDK
  C) Bakanlar Kurulu
  D) TCMB
  E) SPK

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş iznini aşağıdakilerden hangisi verir?
  A) SPK
  B) IMF
  C) BDDK
  D) TCMB
  E) TMSF

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları ile ulusal piyasalarda ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıyme
  A) Portföy Yönetim Şirketleri
  B) Yatırım Ortaklıkları
  C) Yatırım Fonu
  D) Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları
  E) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşan bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmak hangi kuruluşun temel fonksiyonudur?
  A) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
  B) Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları
  C) Portföy Yönetim Şirketleri
  D) Yatırım Fonu
  E) Yatırım Ortaklıkları

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen özel bir portföy yöneti
  A) Yatırım Fonu
  B) Yatırım Ortaklıkları
  C) Portföy Yönetim Şirketleri
  D) Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları
  E) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Portföylerini en az ortalama bazda %25’i Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşan fon tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) A tipi
  B) B tipi
  C) C tipi
  D) D tipi
  E) E tipi

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdakilerden hangisi firma içi bilgilerden biridir?
  A) GSMH
  B) Bilanço
  C) Enflasyon
  D) Faiz oranları
  E) İstihdam hacmi

  --------------------------------------------------------------------------------
  31-) İçeriden öğrenenlerin ticaretinde asli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşlemde taraflardan birinin karşı tarafın sahip olmadığı kâmuya mal olmamış, fiyata etki gücü olan bir bilgiye sahip olmasıdır.
  B) Bilgilerin herkesten gizlenmesi
  C) Bilgilerin yönetimden gizlenmesi
  D) Bilgilerin sadece borsadan gizlenmesi
  E) Taraflardan birinin fiyata etki gücü olmayan bir bilgiye sahip olmasıdır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  32-) Aşağıdakilerden hangisi ilan ve reklam metinlerinin taşıması gereken niteliklerden biri değildir?
  A) İşin gerektirdiği ciddilikte olması,
  B) Masraflardan kaçınmadan detaylı olması
  C) Halkı doğru aydınlatma amacına yönelik olması.
  D) İlan ve reklamı veren ilgilinin yapabileceği iş ve hizmetler konusunda halka duyurmak istediği faaliyetin gerçekleştirilebilir nitelikte olması,
  E) Yazılı ilan metinlerinde; ilan ve reklamı veren kuruluşun nominal ve ödenmiş sermayesi ile iş merkezi adresinin ve telefon numaralarının gösterilmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  33-) Kurumsal yönetimin ülke ve toplum açısından yararlarından biri değildir?
  A) Ülke imajı yükselir,
  B) Krizlerin daha az zararla atlatılması
  C) Kaynakların etkin dağıtılması
  D) Yüksek refahın sağlanması ve sürdürülmesi
  E) Yönetimin etkinliği, performans artışı

  --------------------------------------------------------------------------------
  34-) Aşağıdakilerden hangisi kıyı ötesi merkezlerden biri değildir?
  A) Sıngapur
  B) Lüksemburg
  C) Cayman adaları
  D) Bahamalar
  E) Bahreyn

  --------------------------------------------------------------------------------
  35-) Sendikasyon kredilerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ticaretle uğraşan kişilerin finansman gereksinimini karşılamak.
  B) Sabit varlıkların finansmanını kolaylaştırmak.
  C) İşletmelerin çalışma sermayesi ihtiyacını karşılamak
  D) Tek bir kreditörün borç vermekten doğan riskini azaltmak
  E) Bireylere konut finansmanı sağlamak

  --------------------------------------------------------------------------------
  36-) Aşağıdakilerden hangisi, euro tahvilin özelliklerinden biri değildir?
  A) Orta ve uzun vadeli fon sağlamada kullanılması
  B) İhraç edildikleri para cinsinin ait olduğu ülke dışındaki ülkelerde piyasaya sürülmesi
  C) Nama yazılı olduğundan alıcıların kimliklerinin belirlenmesine olanak vermesi
  D) Aynı anda birden çok ülkede satışa sunulabilmesi
  E) İhraç ve satış güvencesinin uluslararası bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi


  Cevaplar

  1-) C
  2-) A
  3-) C
  4-) E
  5-) B
  6-) C
  7-) B
  :cool: D
  9-) B
  10-) C
  11-) D
  12-) E
  13-) A
  14-) A
  15-) B
  16-) C
  17-) C
  1:cool: D
  19-) E
  20-) A
  21-) C
  22-) B
  23-) D
  24-) B
  25-) C
  26-) C
  27-) E
  2:cool: D
  29-) A
  30-) B
  31-) A
  32-) B
  33-) E
  34-) A
  35-) D
  36-) C
   

Sayfayı Paylaş