1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

tbt deneme soruları

Konusu 'Deneme Sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 10 Şubat 2009 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.212
  Beğenilen Mesajları:
  2.144
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1-) Bilgi işlem sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sıralama
  B) Sınama
  C) Erişim
  D) Kayıt etme
  E) İletme

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Fatura, KDV fişi gibi dokümanları yazdırmak amacıyla en çok kullanılan yazıcı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nokta vuruşlu yazıcı
  B) Satır yazıcı
  C) Mürekkep püskürtmeli yazıcı
  D) Lazer yazıcı
  E) Sayfa yazıcı

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Bilgisayar donanımının çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için uymak zorunda olduğu komutlar bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Donanım
  B) Yazılım
  C) Bellek
  D) Veri
  E) İşletim sistemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Bilgisayar sistemindeki dosyalar aşağıdaki sayı sistemlerinden hangisi ile oluşturulur?
  A) Tekli sayı sistemi
  B) Sabit sayı sistemi
  C) İkili sayı sistemi
  D) Onlu sayı sistemi
  E) Çoklu sayı sistemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Dosyayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak, farklı biçimlerde göstermek, araç çubuklarını açığa çıkarmak ya da gizlemek gibi ekran görünümünü ayarlamaya ilişkin komutları içeren menü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Düzen
  B) Görünüm
  C) Pencere
  D) Araçlar
  E) Yardım

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) MS Word programında, biçimlendirme araç çubuğunda yer alan [ A ] düğmesi ile aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Metnin seçili alanı yana yatık (italik) yapılır.
  B) Metnin seçili alanı altı çizili yapılır.
  C) Metnin seçili alanı vurgulu (kalın) yapılır.
  D) Metnin seçili alanı ortalanır.
  E) Metnin seçili alanı numaralandırılır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesaplamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Microsoft World
  B) Microsoft Excel
  C) Microsoft Acces
  D) Microsoft Power Point
  E) Microsoft Outlook

  --------------------------------------------------------------------------------
  Slayt görünümünü aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak tanımlamaktadır ?
  A) Slayt ekranın tümünü kaplamaktadır, anahat program menüleri ve diğer araçlar görünmez.
  B) Slayt bölümü ekranı kaplamaktadır, anahat dar bir alandadır, menülerle diğer araçlar ekrandadır.
  C) Notlar ve slayt bölümü küçültülerek, anahat bölümü daha geniş bir şekilde ekranı kaplamaktadır.
  D) Oluşturulan tüm slaytlar sıralı bir şekilde ekrandadır, anahat ve notlar bölümü görülmez.
  E) Notlar bölümü ön plandadır, slayt ve anahat daha küçük bir yer kaplar, program menüleri ve diğer araçlar görünmez.

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Piksel tabanlı görsellerin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Paint
  B) Adobe Photoshop
  C) Corel Photo
  D) Bitmap
  E) Görüntü düzenleyici

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Veri tabanından belirli bir bilgiye ulaşmak için en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Güvenlik
  B) Tamlık
  C) İlişkilendirme
  D) İndeksleme
  E) Sorgulama

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdaki kavramlardan hangisi herhangi bir bilgisayara bağlı olan ve kullanıcıların kullandıkları kapasiteyi tanımlamaktadır?
  A) Bilgisayar Ağı
  B) Bilgisayar Kaynağı
  C) İletim Yöntemi
  D) Ağ İşletim Sistemi
  E) Sunucu

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Aşağıdakilerden hangisi www.oxford.edu.de bilgisayar isminin ait olduğu ülkedir?
  A) Türkiye
  B) İngiltere
  C) Almanya
  D) Fransa
  E) İtalya

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) "Çoklu Ortam" kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bir bilginin çoklu ortam niteliğinde olması, o bilginin birden fazla niteliği aynı anda taşıdığını anlatmaktadır.
  B) Bir metin aynı anda sesli ve görüntülü olarak dinlenebiliyorsa bu metin çoklu ortam özelliğine sahiptir.
  C) Çoklu ortam, Multi-Medya kavramı ile aynı anlama gelmektedir.
  D) Bilgilerin çoklu ortam özellikleri kullanılarak hazırlanmasıyla internet kullanımında etkileşim ve verimlilik artırılabilmektedir.
  E) Çoklu ortam çok sayıda bilgisayar programının aynı anda kullanılması ile oluşturulan yapıyı ifade etmektedir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Sistem analizi ve sistem tasarımında, kontrol listeleri aşağıdaki aşamalardan hangisinde oluşturulur?
  A) Ön araştırma
  B) Sistem analizi
  C) Sistem tasarımı
  D) Sistem geliştirme
  E) Geliştirilen sistemin uygulamaya konulması

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Bilgisayar belleklerinde kullanılan ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) CPU
  B) BAYT
  C) ROM
  D) GİGAHERTZ
  E) HERTZ

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Aşağıdakilerden hangisi bir çıkış birimidir?
  A) Yazıcı
  B) Mikrofon
  C) Klavye
  D) İşlemci
  E) Fare

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdakilerden hangisi hızlarına göre farklılaşan bellek türlerinde biri değildir?
  A) Yüksek hızlı ön bellek
  B) Düşük hızlı ön bellek
  C) Ana bellek
  D) İkinci bellek
  E) Sanal bellek

  --------------------------------------------------------------------------------
  1 Aşağıdakilerden hangisi biçimlendirme araç çubuğunda yer alan düğmelerden biridir?
  A) Baskı Önizleme
  B) Sözlük Denetimi
  C) Yakınlaştır
  D) Bağlantı (köprü) Ekle
  E) Numaralandırma

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Bir MS Word belgesi üzerinde çalışırken kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri aşağıdakilerin hangisinden yapılamaz?
  A) Düzen menüsünden
  B) Klavyeden
  C) Standart araç çubuğundan
  D) Farenin sağ tuşundan
  E) Biçimlendirme araç çubuğundan

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Excel programında fonksiyon yapıştır iletişim kutusunda EĞER, VE, YA DA, DEĞİL gibi işlem tablosunda belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını denetlemeye yarayan işlevler hangi kategori altında toplanmıştır?
  A) Mantıksal
  B) Finansal
  C) Veri tabanı
  D) Metin
  E) Matematik ve trigonometri

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Power Point programında asıl slayt seçeneğine hangi menü aracılığı ile ulaşılır?
  A) Dosya
  B) Düzen
  C) Görünüm
  D) Slayt gösterisi
  E) Ekle

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Çizim programları kaç grupta bölümlendirilir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Aynı tabloların farklı kişiler tarafından farklı amaçlarla kullanılabilmeleri için kullanıcılara farklı şifreler verilmesi veri tabanlarının hangi özelliği ile açıklanabilir?
  A) Güvenlik
  B) İlişkilendirme
  C) Sorgulama
  D) Raporlama
  E) İndeksleme

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Tüm bilgisayarların bir bağlantı cihazı üzerinden birbirlerine bağlı olduğu ağ topolojisinin adlandırılmasında hangi kavram kullanılmaktadır?
  A) Veri Yolu
  B) Halka
  C) Yıldız
  D) Ağaç
  E) Örgü

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) . URL'nin "http://" bölümü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A) Kaynağı sunan sunucu bilgisayarın ismini gösteren bölümdür.
  B) Sunucu bilgisayara hangi protokolle bağlanılacağını gösteren bölümdür.
  C) Web sunucusundaki dosyanın ismini gösteren bölümdür.
  D) Kullanıcının kullandığı bilgisayarın alan adını gösteren bölümdür.
  E) Alcının e-posta kutusunun adını gösteren bölümdür.

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Aramak istenilen bilgilerin birkaç kelime ya da başlık ile yazıldığı takdirde internet üzerinde yer alan sitelerin adreslerini hipermetin bağlantısı olarak çıkaran internet siteleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Telnet
  B) E-rehber
  C) İnternet Gezgini
  D) Arama Motorları
  E) Web Rehberleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisi Sistem Analizi Aşamasında kullanılan analiz yöntemlerinden değildir?
  A) Kontrol Listeleri
  B) Veri Toplama Yöntemi
  C) Girdi Çıktı Analizi Yöntemi
  D) Karar Tabloları
  E) Yukarıdan Aşağıya Analiz Yöntemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  2 Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecindeki işlem adımlarından biri değildir?
  A) Özetleme
  B) İletme
  C) Yorumlama
  D) Erişim
  E) Saklama

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) İkili sayı sisteminde 1011 sayısının ondalık sayı sistemindeki karşılığı nedir?
  A) 15
  B) 9
  C) 12
  D) 6
  E) 11

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Başlık çubuğunun sağ üst köşesinde yer alan ve [x] sembolü ile ifade edilen düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Simge durumuna getir
  B) Önceki boyut
  C) Ekranı kapla
  D) Ekranı kapat
  E) Kapat


  1-) D


  2-) A


  3-) B


  4-) C


  5-) B


  6-) B


  7-) B


  8-B


  9-) D


  10-) E


  11-) B


  12-) C


  13-) E


  14-) B


  15-) B


  16-) A


  17-) B


  18- E


  19-) E


  20-) A


  21-) C


  22-) A


  23-) A


  24-) C


  25-) B


  26-) D


  27-) B


  28- C


  29-) E


  30-) E
   

Sayfayı Paylaş