1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

2003 kpps genel kültür soruları

Konusu 'Genel Kültür' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 22 Kasım 2008 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.249
  Beğenilen Mesajları:
  2.145
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  2003 KPPS GENEL KÜLTÜR SORULARI

  1. Selçuklular Mimari alanda bir çok önemli eserler meydana getirerek bunları süsleme sanatlarının en güzelleri ile bezemişlerdir. Selçuklular, mimari alandaki eserlerinde aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisini kullanmamışlardır?
  A. Geometrik şekiller
  B. Hayvan figürleri
  C. Bitkisel motifler
  D. Yazı sanatları
  E. Kabartma sanatları
  Cevap: B
  2. Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi “Anıtmezar” niteliğinde yapılmıştır?
  A. Kümbetler
  B. Külliyeler
  C. Cami ve Medreseler
  D. Han ve Saraylar
  E. Darüşşüfilar
  Cevap: A
  3. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?
  A. Divriği Ulu Camii
  B. İznik Yeşil Camii
  C. Karatay Hanı
  D. Beyazid Külliyesi
  E. Semerkant Bibi Hatun Türbesi
  Cevap: C
  4. I. Rumeli Hisarı
  II. İmam Buhari Türbesi
  III. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camiisi
  IV. Mostar Köprüsü
  V. Malabadi Köprüsü
  Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?
  A. I ve III
  B. IV ve V
  C. I, II ve III
  D. I ve IV
  E. III, IV ve V
  Cevap: D
  5. Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?
  A. Külliyeler
  B. Vakıflar
  C. Kervansaraylar
  D. Loncalar
  E. İmarethane
  Cevap: E
  6. Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?
  A. Coğrafya
  B. Hukuk (fıkıh)
  C. İcma
  D. Kıyas
  E. Kelam
  Cevap: A
  7. I. Veraset sistemi
  II. Azınlık hakları
  III. Devlet yönetimi
  IV. Kapitülasyonlar
  V. Taht kavgaları
  VI. İnanç sistemi
  Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışabilmek için birtakım bahanelerden yararlanmıştır. Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa devletlerinin Osmanlının iç işlerine karımak için kullandığı bahanelerden değildir?
  A. I, II ve IV
  B. I, III ve VI
  C. II, IV ve V
  D. II, IV ve V
  E. II, III, IV ve V
  Cevap: B
  8. I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?
  A. Ordunun
  B. Yöneticilerin
  C. Aydınların
  D. Halkın
  E. Azınlıkların
  Cevap: C
  9. I. Yeniçeri ocağının kaldırılması
  II. Tanzimat fermanının ilanı
  III. Sened-i ittifakın ilanı
  IV. Kanun-i esasinin ilanı
  V. Islahat fermanının ilanı
  Yukarıda verilenler XIV yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir?
  A. III ve IV
  B. IV ve I
  C. II ve III
  D. I ve III
  E. IV ve V
  Cevap: D
  10. I. Paris Konferansı II Amiral Bristol Raporu
  III. Londra Konferansı IV. General Harbord Raporu
  Yukarıdakilerden hangilerinde Türklerin milli davalarındaki haklılığını gösteren ifadeler yer almıştır?
  A. I ve II
  B. III ve IV
  C. I ve IV
  D. II ve III
  E. II ve IV
  Cevap: E
  11. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği dönemde TBMM siyasi antlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu denemde TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine ilk olarak “Kapitülasyonların” kaldırılmasını kabul ettirmiştir.
  A. Sovyet Rusya
  B. Fransa
  C. İtalya
  D. Almanya
  E. İngiltere
  Cevap: A
  12. 21 Şubat-12 Mart 1921 yılında Londra’da yapılan konferansın ardından İngilizler Yunanlıları uyararak Türklere karşı hazırlıklı olmaların, her an savaşın başlayabileceğini belirtmişlerdir. İngilizlerin her an savaşın başlayabileceği beklentisi içinde olmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Türk ordusunun yeni hazırlıklara girişmesi
  B. TBMM hükümetinin Londra Konferansı barış önerisini reddetmesi
  C. TBMM’nin Rusya ile dostluk antlaşması imzalaması
  D. Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
  E. TBMM hükümetinin ayaklanmaları bastırması
  Cevap: B
  13. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş savaşında TBMM’nin yanında yer alarak onu desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Rusya’nın itilaf devletlerinin yenilmesini istemesi
  B. Fransa’nın Anadolu’dan çekilmesi
  C. Bolşevik devriminin yerleşmesini ve güçlenmesini sağlamak
  D. Rusya’nın itilaf devletlerinden ayrılması
  E. TBMM Hükümeti’nin Ermenilerle antlaşma yapması
  Cevap: C
  14. I. Sakarya Savaşı, II. Eskişehir-Kütahya,
  III. Birinci İnönü IV. TBMM’nin açılması
  Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A. III, I, II ve IV
  B. IV, II, I ve III
  C. IV, III, I ve II
  D. IV, III, II ve I
  E. IV, II, III ve I
  Cevap: D
  15. TBMM, 5 Ağustos 1921 M. Kemal’e yetkilerini üç ay süre ile devrederek Başkomutanlığa atadı. TBMM’nin böyle bir karar almasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?
  A. TBMM’nin ayaklanmaları bastıramaması
  B. Sovyet Rusya’nın savaştan ayrılması
  C. İtilaf devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi
  D. M. Kemal’in güçlenmesini sağlamak
  E. Türk ordusunu Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
  Cevap: E
  16. TBMM açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşmıştır. TBMM bu tehditlerin giderilmesi için birtakım önlemler almıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kendini korumaya yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir?
  A. TBMM’nin “Meclis Hükümeti” sistemini kabul etmesi
  B. İstiklal Mahkemelerini kurması
  C. Tekalif-i milliye emirlerini yayınlaması
  D. Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması
  E. Hiyanet-i vataniye kanunu çıkarması
  Cevap: A
  17. 1923 Sonbaharında Fethi Okyar Hükümeti’nin çekilmesiyle meydana gelen hükümet bunalımı aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır?
  B. Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesine
  C. Cumhuriyetin ilanına
  D. Halifeliğin kaldırılmasına
  E. İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
  F. Hıyanet-i Vataniye kanunun çıkarılmasına
  Cevap: B
  18. I. Halifeliğin kaldırılması II. Çok partili sisteme geçiş
  III. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması IV. Medreselerin kapatılması
  V. Dini kıyafetlerin giyilmesine sınırlama getirilmesi
  Yukarıda verilen olaylardan hangisi “İslamiyet”in siyasete alet edilmesini önlemeye yönelik değildir?
  A. I B. III C. II D. IV E. V
  Cevap: C
  19. Osmanlının son dönemlerinde yapılan ıslahatlarla ülkede bazı alanlarda ikili uygulamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet döneminde hangi alanlarda yapılan inkılaplarla bu uygulamalar son bulmuştur?
  A. Tarım-Ticaret
  B. Tarım-din
  C. Yönetim-Ekonomi
  D. Eğitim-Hukuk
  E. Din-siyaset
  Cevap: D
  20. Atatürk kaleme aldığı “Nutuk” adlı eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir?
  A. Kadınlar seçilme hakkının tanınması
  B. Millet mekteplerinin açılması
  C. 1929 ekonomi bunalımı
  D. Montrö Boğazlar sözleşmesi
  E. Türk devletinin kuruluşu
  Cevap: E
  21. Aşar vergisi;
  I. Ürünün az olduğu yıllarda da alınmasının
  II. Vergiyi toplayanların kendi masraflarını da katarak almaları
  III. Bu verginin belli bir oranda alınmasının
  Cumhuriyetin ilk yıllarında kaldırılan bu vergi toplama yöntemi, Atatürk ilkelerinden “Halkçılık” ilkesine de aykırı özellikler taşımaktaydı. Bu vergi toplama yönteminin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri Atatürk’ün “Halkçılık” ilkesine aykırıdır?
  A. I ve II
  B. I ve III
  C. II ve III
  D. I, II ve III
  F. Yalnız II
  Cevap: A
  22. Cumhuriyet döneminde hangi yıl yapılan anayasa değişikliği ile Devletin dini İslam dinidir” maddesi anayasadan çıkarılmıştır?
  A. 1921 değişikliğiyle
  B. 1928 değişikliğiyle
  C. 1924 değişikliğiyle
  D. 1937 değişikliğiyle
  E. 1961 değişikliğiyle
  Cevap: B
  23. I. Evrensel nitelikte olması II. Anayasal haklara uygun olması
  III. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi
  Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinin özelliklerinden bazılarıdır. 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ve özelliklerinden hangilerine uygundur?
  A. Yalnız I
  B. Yalnız II
  C. I, II ve III
  D. Yalnız III
  E. I ve II
  Cevap: C
  24. 1934 çıkartılan bir kanunla “ağa, hacı, molla, efendi, hazret vb” unvanların kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Halifeliğin gücünü azaltmak
  B. Osmanlı hanedanının etkisini kırmak
  C. Modern toplumlara uyum sağlamak
  D. Toplumda ayrıcalıklı olmayı önleme
  E. Laikliği yaymak
  Cevap: D
  25. Türkiye Lozan görüşmeleri sırasında ABD ile olan ilişkilerine önem vermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu ilişkiye önem vermesinin amacı olamaz?
  A. Demokratik ülkelerin yanında yer almak
  B. Kendi tanıtımını yapmak
  C. Batılı devletler üzerinde etkili olmak
  D. ABD’nin gücünden yararlanmak
  E. Rusya ve ABD arasında güvensizlik yaratmak
  Cevap: E
  26. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Cumhuriyet dönemi çok partili demokratik hayata geçişin gecikmesinde etkili olmamıştır?
  A. Vagon-Li
  B. Menemen
  C. Şeyh Sait
  D. Toplumun hazır olmaması
  E. Serbest Cumhuriyet Partisinin kapatılması
  Cevap: A
  27. Atatürk Balkan ittifakının yapılmasına büyük önem vermiş ve ittifakın gerçekleşmesi için çok çalışmıştır.
  A. Ege adalarının silahlandırılması
  B. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikaları
  C. Fransa ve İngiltere’nin yayılmacı politikaları
  D. Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi
  E. II. Dünya savaşının başlaması
  Cevap: B
  28. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması aşağıdakilerden hangisinin sona ermesini sağlamıştır?
  A. Genel borçlar idaresinin
  B. Kapitülasyonların
  C. Boğazlar Komisyonunun
  D. Kabotaj uygulamasını
  E. Azınlıklara tanınan ayrıcalıkları
  Cevap: C
  29. Türkiye ve Fransa arasındaki Hatay sorununda İngiltere’nin Türkiye’yi desteklemesinde aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?
  A. Türkiye’nin yaptığı reformlar
  B. Türkiye’nin Cemiyeti Akvama girişi
  C. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması
  D. İngiltere’nin Ortadoğu’da çıkarlarının olması
  E. Türkiye’nin NATO’ya üye olması
  Cevap: D
  30. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1946 yılında, aşağıdaki uygulamalardan hangisinden vazgeçmekle Türkiye’deki demokratik hayatın gelişmesine katkı sağlamıştır?
  A. Tek dereceli seçim sistemi
  B. Gizli ol, açık tasnif
  C. Referandum
  D. Meclis Araştırması
  E. İki dereceli seçim sistemi
  Cevap: E
  31. Akdeniz bölgesinde yer alan Çukurova ve Isparta Ovası, fiziki haritada farklı renklerle gösterilmektedir. Aynı bölgede yer alan bu iki ovanın farklı renklerle gösterilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Yükseltilerinin farklı olması
  B. Yıllık metrekareye düşen yağış miktarı
  C. Enlem derecelerinin farklı olması
  D. Bitki örtülerinin farklı olması
  E. Akarsu rejimlerinin farklı olması
  Cevap: A
  32. I. Dağların denize bakan yamaçları gür bitki örtüsü ile kaplı,
  II. Kıyıdan itibaren yükselti arttıkça geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlar görülür,
  III. Yükseltinin çok olduğu yerlerde alpin çayırları görülür.
  Yukarıda özelliklerinden bahsedilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Batı Karadeniz
  B. Doğu Karadeniz
  C. Doğu Anadolu
  D. Kuzey Marmara
  E. Doğu Trakya
  Cevap: B
  33. I. Kırsal bölgelerden kentlere göçün artması
  II. Bitki türünün azalması
  III. Meraların yok olması
  IV. Körfezlerin dolması
  V. Tarımsal verimin düşmesi
  Yukarıda verilen olayların hangisinin oluşumunda Türkiye’de meydana gelen erozyonun doğrudan bir etkisi yoktur.
  A. I B. III C. I D. IV E. V
  Cevap: C
  34. Aşağıdakilerden yerlerden hangisi, yer şekillerinin sade olmasıyla tarıma diğerlerinden daha uygundur?
  A. Kuzey Trakya
  B. Batı Akdeniz
  C. Doğu Anadolu’nun Van Bölümü
  D. Doğu Akdeniz
  E. Batı Karadeniz
  Cevap: D
  35. I. Zeytin üretimi
  II. Çay üretimi
  III. Haşhaş üretimi
  IV. İncir üretimi
  V. Fındık üretimi
  Yukarıda verilen ürünlerden hangisinin üretiminin sınırlı olması yalnızca iklime bağlı değildir?
  Cevap: E
  36. I. Pirinç II. Mısır III. Fındık IV. Zeytin V. Ayçiçeği
  Yukarıdakilerden tarım ürünlerden hangisinin üretimi, Marmara bölgemizde üretimi en azdır?
  A. I B. III C. V D. II E. IV
  Cevap: A
  37. Ülkemizde üretilen şekerpancarının %47 sinin sağlandığı bölgemiz hangisidir?
  A. Marmara
  B. İç Anadolu
  C. Akdeniz
  D. Karadeniz
  E. Ege
  Cevap: B
  38. I. Endüstride kullanılan tarım ürünleri de üretilmektedir.
  II. Tarımsal üretim giderek artmaktadır.
  III. Ticarette tarım ürünleri de yer almaktadır.
  IV. Tarımla uğraşan nüfus giderek artmaktadır.
  V. Tarımla uğraşan nüfus azalmaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye’deki tarımın bir özelliği değildir?
  A. I B. IV C. V D. II E. III
  Cevap: C
  39. Türkiye’de kesilen hayvan başına elde edilen et miktarının çok düşük olması et üretimini arttırmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi et veriminin artırılmasına bir katkı sağlamaz?
  A. Hayvan ıslahına önem vermek
  B. Hayvancılık eğitimine önem vermek
  C. Hayvan sayısının arttırılmasını sağlamak
  D. Besiciliğe önem vermek
  E. Kaliteli yem üretimine ve kullanımına önem vermek
  Cevap: D
  40. I. İzmir II. Çanakkale’nin Çan ilçesi III. Kocaeli IV. Bozüyük
  Yukarıda verilen merkezlerde bulunan endüstri kolu aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Kimya
  B. Vagon ve gemi
  C. Kağıt
  D. Seramik
  E. Dokuma
  Cevap:E
  41. Konfeksiyon endüstrisi aşağıdaki illerimizde hangisinde en fazla gelişmiştir?
  A. Kayseri
  B. Denizli
  C. İzmir
  D. Bursa
  E. İstanbul
  Cevap: A
  42. I. Madenler endüstrinin hammaddesidir.
  II. İhracatta madencilik en büyük paya sahiptir.
  IV. Türkiye’de bazı maden rezervleri dünyada ilk sıradadır.
  V. Türkiye maden yatakları bakımından zengin bir ülkedir.
  Yukarıda verilen Türkiye’deki maden ve madencilikle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
  A. II B. V C. I D. III E. IV
  Cevap: B
  43. Ülkemizde nüfus yerleşim yoğunlu bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Aşağıdaki etmenlerden hangisi nüfus dağılışını en az etkiler?
  A. Ulaşım kolaylığı
  B. Doğal göllerin varlığı
  C. İklim koşulları
  D. İş imkanları
  E. Turizm imkanları
  Cevap: C
  44. I. Menderes havzası
  II. Karadeniz Ereğlisi
  III. Gemlik körfezi
  IV. Zonguldak yöresi
  VI. Taşeli platosu
  Türkiye’de, nüfus yoğunluğu kıyı bölgelerimizde iç bölgelerimizden daha fazladır. Bu bilgiye uymayan kıyı bölgemiz yukarıda verilenlerden hangisidir?
  A. III B. V C. IV D. I E. II
  Cevap: D
  46. Türkiye’nin yer şekilleri dikkate alındığında Karadeniz ile iç bölgeler arasında demir yolu bağlantısı çok zor olmasına rağmen bu bağlantı iki noktadan sağlanabilmiştir. Bu bağlantı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A. Samsun-Ordu
  B. Ereğli-Sinop
  C. Samsun-Trabzon
  D. Trabzon-Ereğli
  E. Zonguldak-Samsun
  Cevap: E
  47. I. Nüfus yoğunluğunun fazla olması
  II. Sanayinin gelişmiş olması
  III. Dış bağlantılara açık olması
  Yukarıda verilenler dikkate alındığında İstanbul ve İzmir limanlarının diğer limanlarımız daha fazla gelişmesinde hangisinin etkisi en azdır?
  A. I B. II C. III D. I ve III E. II ve III
  Cevap: A
  48. I. El sanatlarının gelişmiş olması
  II. Hıristiyanlığa ait kiliselerin bulunması
  III. Yer altı şehirlerinin bulunması
  IV. Çok sayıda termal tesislerin bulunması
  V. Tanıtımının çok iyi yapılması
  Yukarıda verilenlerden hangilerinin Ürgüp-Göreme yöresinin turizminin gelişmesinde katkısı en azdır?
  A. I ve IV
  B. IV ve V
  C. I ve V
  D. II, III ve V
  E. I, II, IV ve V
  Cevap: B
  49. Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?
  A. Savunma
  B. Cebri saldırı
  C. Meşru müdafaa
  D. Zor kullanma
  E. Gayrimeşru müdafaa
  Cevap: C
  50. Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini aşağıdaki yollardan hangisi ile belirler?
  A. Halk oylaması
  B. Gensoru
  C. İki dereceli seçim
  D. Seçim
  E. Güven oylaması
  Cevap: D
  51. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Birleşmiş Milletlerde veto hakkı vardır?
  A. Almanya B. Japonya C. İspanya D. Hollanda E. Çin
  Cevap: E
  52. I. 1921 Anayasasında, 1924’de yapılan değişiklikle,
  II. 1924 Anayasasında, 1928’de yapılan değişiklikle,
  III. 1924 Anayasasında, 1946’de yapılan değişiklikle,
  IV. 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,
  VI. 1961 Anayasasının kabul edilmesiyle,
  Yukarıda verilen Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır?
  A. IV B. II C. V D. I E. III
  Cevap: A
  53. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır?
  A. Özel hayatın gizliliği hakkı
  B. Sendika hakkı
  C. Din ve vicdan hürriyeti
  D. Haberleşme hakkı
  E. Seyahat hakkı
  Cevap: B
  54. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?
  A. Bakanları denetlemek
  B. Başbakanı denetlemek
  C. Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek
  D. Kanunları gerektiğinde değiştirmek
  E. Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek
  Cevap: C
  55. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticilerden değildir?
  A. İl genel meclisi üyeleri
  B. İl özel idare meclisi üyeleri
  C. Belediye meclisi üyeleri
  D. İl özel idaresinin doğal başkanı
  E. Muhtarlar
  Cevap: D
  56. I. Tarım sektörü II. Hizmet sektörü
  III. İmalat Sektörü IV. İnşaat sektörü V. Sağlık sektörü
  Yukarıda verilen istihdam alanlarından hangileri kalifiye olmayan işgücünün en fazla istihdam edildiği sektörlerdir?
  A. I ve III
  B. II ve IV
  C. II ve III
  D. IV ve V
  E. I ve IV
  Cevap: B
  57. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birlik içinde yer alır?
  A. Rusya B. İsviçre C. Belçika D. Hollanda E. Macaristan
  Cevap: A
  58. Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?
  A. Yükseköğretim kurulu başkanı
  B. Cumhurbaşkanı
  C. Başbakan
  D. Üçlü kararnameyle
  E. Bakanlar kurulu kararıyla
  Cevap: B
  59. Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir?
  A. Hazine Müsteşarlığı
  B. TC Merkez Bankası
  C. Rekabet Kurumu
  D. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı
  E. Sermaye Piyasası Kurumu
  Cevap: C
  60. 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?
  A. Cumhurbaşkanlığı
  B. Bakanlar Kurulu
  C. İçişleri Bakanlığı
  D. TBMM
  E. Anayasa Mahkemesi
  Cevap: D
   
  1 person likes this.

 2. melek

  melek Demirbaşlardan

  Katılım:
  11 Nisan 2008
  Mesajlar:
  2.613
  Beğenilen Mesajları:
  255
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Ce: 2003 kpps genel kültür soruları

  paylaşım için teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş