2012 kpss coğrafya ders notları

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.246
Tepki puanı
2.148
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY


Türkiye’deki tektonik göller BASİT MUHASEBE
B urdur gölü
A cıgöl
S apanca gölü
İ znik gölü
T uz gölü
M anyas Gölü
U lubat gölü
H azar (Hozapin) gölü
A kşehir gölü
S eyfe gölü
E ber gölü
B eyşehir gölü
E ğirdir gölü

Egenin Madenleri LAZCUMA
Linyit Altın Zımpara Civa Uranyum Mermer
Batı karadeniz dağları: KILIBIK
Köroğlu Ilgaz ı(joker) Bolu ı(joker) Küre
Dünya genelinde ilk sırada yer aldığımız ürünler KÜFİ
KAYISI ÜZÜM FINDIK İNCİR
Ege bölgesindeki ürünler ZÜHTİ
ZEYTİN ÜZÜM HAŞHAŞ TÜTÜN İNCİR
<!–[endif]–>

Türkiye’deki tektonik göller BASİT MUHASEBE
Burdur gölü Acıgöl Sapanca gölü İznik gölü Tuz gölü Manyas Gölü Ulubat gölüHazar (Hozapin) gölü Akşehir gölü Seyfe gölü Eber gölü Beyşehir gölü
Enerji üreten göller HET
Hazar Eğirdir Tortum
Türkiyede Etkili Olan Rüzgarlar KaYıP SaKaL
Karayel Yıldız Poyraz Samyeli (Keşişleme) Kıble Lodos
Egenin Madenleri (LAZCUMA)
Linyit Altın Zımpara Civa Uranyum Mermer A……..
Bakırın çıkarıldığı yerler: KADER
Kastamonu-küre Artvin- Murgul Diyarbakır- Ergani Elazığ- maden Rize- çayeli
Civanın çıkarıldığı yerler: KİM BU
Konya İzmir Manisa B(joker) Uşak
Karstik Göller: SOKAK
Suğla Obruk Kestel Avlan Kızılören
GAP tamamlanınca artacak ürünler: PASPaS
Pamuk Ayçiçeği Soyafasülyesi Pirinça(joker) Sebze
Dab. volkanik set gölleri : Van Gölünde Nazik bir adam Balıkların öldüğünü görünce çıldırdı.
Van gölü Nazik gölüBalık gölü Çıldır gölü
Doğalgaz tesisleri OHA
O-ovaakça H-hamitabat A-ambarlı
Bütün bölgelerimizde olan ürünler (ekim alanı en geniş-BETÜŞ)
Buğday Elma TütünÜzüm Şekerpancarı
Tektonik göller: MUSİBET
Manyas Ulubat Sapanca İznik Beyşehir Eğirdir Tuz

Heyelan set gölleri (YEDİ USTA)
Yedi göller
Uzun göl
Sera
Tortum
Abant
KIZILIRMAK ÜZERİNDEKİ BARAJLAR(HoKKA)
H irfanlı
oK esikköprü K apulukaya A ltınkaya

YEŞİLIRMAK ÜZERİNDEKİ BARAJLAR (HAS)
H asan uğurlu A lmus S uat uğurlu
FIRAT NEHRİ ÜZERİNDEKİ BARAJLAR (KAK)
K eban A tatürk K arakaya

AKDENİZDEKİ KARSTİK OVALAR (TAKKE)
Tefenni Acıpayam Korkuteli Kestel Elmalı
DOĞALGAZ TESISLERINİN BULUNDUĞU YERLER(O-H-A )
Ovaakça Hamitabat Ambarlı
İÇ ANADOLUDAKİ ÜRÜNLER: BEŞPAY

B uğday E lma Ş eker pancarı P atates A arpa Y eşil mercimek
İPEKLİ DOKUMA: BİG
B ursa İ stanbul G emlik

ÜLKEMİZDE OLMAYAN MADENLER: KiTaP
K obalt T itanyum P latin
KAPATILACAK MADENLER: CıVıK
C iva ( kanserojen)
V olfram (rezerv az)
K ükürt ( rezerv az)

BAKIRIN ÇIKARILDIĞI YERLER: KADER
K astamonu-küre
A rtvin- murgul
D iyarbakır- ergani
E lazığ- maden
R ize- çayeli

HEYELAN SETGÖLLERİ: YEDİ USTA
Y edi göller
U zun göl
S era
T ortum
A bant

ALÜVYAL SET GÖLLERİ: KEBaMM
K öyceğiz
E ymir
B afa
a (joker)
M armara
M ogan

KARSTİK OVALAR(POLYE)( ŞEHİRLER) : BADeM Ismarla
B urdur
A ntalya
D enzili
e (joker)
M uğla
I sparta

BOR MADENİ: BEBeK
B alıkesir,bigadiç,susurluk
E skişer-seyitgazi
B ursa-mustafa kemal paşa
e (joker)
K ütahya- emet

DİCLE ÜZERİNDEKİ BARAJLAR:
KRALKIZI ILISU üzerindeki DEVEGEÇİDİnden düşünce BATMAN kurtardı

KRALKIZI ILISU DEVEGEÇİDİ
GAP TAMAMLANINCA ARTACAK ÜRÜNLER: PASPaS
P amuk
A yçiçeği
S oyafasülyesi
P irinç
a (joker)
S ebze

Tahılların üretildiği yerler :

Pirinç : en fazla marmara sonra karadeniz,
Mısır : en fazla akdeniz sonra karadenz sonra marmara,
Çavdar : en fazla iç anadolu,
Fasulye :en fazla iç anadolu,
Nohut :en fazla iç anadolu,
Yeşil mercimek : en fazla iç anadolu,
kırmızı mercimek : en fazla güney doğu anadolu


COK ONEMLI***

*Rize Yöresi çay,
*Edremit Körfezi zeytin,
*Ordu, Giresun çevresi fındık,
*Ergene Havzası ayçiçeği,
*Çukurova pamuk,
*Afyon haşhaş,
*Büyük Menderes ovası incir ve pamuk,
*Malatya kayısı,
*Isparta gül tarımı ile tanınır


Yağışlar

en fazla yağışı KIŞ mevsiminde : AKDENİZ İKLİMİ
en fazla yağışı SONBAHAR mevsiminde : KARADENİZ İKLİMİ
en fazla yağışı YAZ mevsiminde : SERT KARASAL İKLİM
en fazla yağışı İLKBAHAR mevsiminde : STEP İKLİMİ


karstik göller: SALDA(selda) ormanda AVLANırken SÖĞÜT agacındaki TEL elini KESTİ(KESTEL)

SALDA GÖLÜ,
AVLAN GÖLÜ,
SÖGÜT GÖLÜ,
KESTEL GÖLÜ


Enerji üreten göller HET

Hazar Eğirdir Tortum

1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi
2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? Doğu Anadolu Bölgesi
3-Turizm gelirleri en fazla olan bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi
4-Termal Turizmin yoğun olduğu bir bölgenin yapısı hakkında ne söylenebilir?
- Kırıklı yer yapısı yaygındır
5-Yatak uzunluğu en fazla olan akarsuyumuz hangisidir? -Kızılırmak
6-Türkiye deki kapalı havzaların en belirgin özelliği nedir? -Sularının tatlı olmamasıdır.
7-Türkiye nin 4 mevsimi zamanında yaşayan bir ülke olması neyin sonucudur?
-Matematiksel konumunun sonucudur.
8-Türkiye nin aynı anda 4 mevsimi bölgelerinde yaşaması neyin sonucudur? -Özel Konumunun sonucudur.
9-Yaz mevsiminde en sıcak bölgemiz hangisidir? -Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.
(Güneyden gelen SAMYELİ rüzgarlarının etkisi altındadır.)

10-Hiç doğal göl olmayan bölgemiz hangisidir? -Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.
11-Aliminyumun ham maddesi nedir?-Boksittir (Seydişehir de çıkarılır ve burada işlenir.)
12-Gübre hangi madenden üretilir? -Fosfattan üretilir.
(En çok fosfat çıkarılan bölgemiz Güney Doğu Anadolu Bölgesidir.Mardin,Adıyaman)
13-En az yağış alan bölgemiz neresidir? -İç Anadolu Bölgesidir.
14-En az orman bulunan bölgemiz hangisidir?-Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.
(En az yağış alan bölgemiz olmamasına rağmen orman çok azdır.Bunun sebebi buharlaşmanın çok fazla olmasıdır.)
15-Akdeniz iklimi görülen bölgelerimiz
-Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimleri
-Güney Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimleri(Orta Fırat böl.)(Gaziantep)
-Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünün özellikle Ege denizi ve Marmara denizi kıyılarına bakan kısımları
-Ege Bölgesinin kıyı kesimleri
16-Antep fıstığı üretiminde 1. Olan bölgemiz hangisidir? -Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.
17-Kırmızı Mercimek üretiminde Türkiye de 1. Olan bölgemiz hangisidir? -Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.
18-Türkiye de pamuk üretimi - 2008 yılının güncel verilerine göre
1.Güney Doğu Anadolu Bölgesi
2.Ege Bölgesi
3.Akdeniz Bölgesi
19-Güney Doğu Anadolu Bölgesinde GAP ile olan değişmeler?
-*Ürün çeşitliliği artmıştır.
*Tahıl ekim alanı daralmıştır.
*Tahıl ekilen yerlerde verim artmıştır.
*Nadas alanı azalmıştır.(Buna bağlı olarak erezyon azalmıştır.)
*Sebze ve meyve üretimi artmıştır.
*Tarıma bağlı sanayi gelşmiştir.
* Nüfus artmıştır.Göç verme azalmıştır.
20-Türkiye de en çok enerji üreten barajlar
-2008 güncel verilerine göre sıralanmıştır.Eski kaynaklarda sıralama farklı olabilir.
1.Atatürk Barajı (GAP kapsamındadır)
2.Karakaya Barajı
3.Keban barajı
21-Keban ve Karakaya barajları GAP a dahil midir?
-Hayır değildir.GAP projesinden daha önce yapılmış barajlardır.
22-GAP kapsamına giren barajlar
-*Hasankeyf Barajı
*Batman Barajı
*Ilısu Barajı
*Kralkızı Barajı
*Atatük Barajı
23-Güney Doğu Anadolu Bölgesi nin Volkanik dağı hangisidir?
-Tek volkanik dağı Karacadağ dır.
24-Güney Doğu Anadolu Bölgesinin ovaları
-*Ceylanpınar Ovası
*Harran Ovası(Altınbaşak)
*Suruç Ovası
25-GAP tan en fazla hangi ilimiz yararlanacaktır?
-Şanlıurfa
26-Türkiye nin en büyük Termik Santrali hangisidir?
-Afşin-Elbistan Termik Santrali dir.-Kahramanmaraş-Linyitle Çalışır.
27-Akdeniz Bölgesinde hangi turizm çeşidi yoktur?
-Kaplıca Turizmi yoktur.(Karstik arazi nedeniyle)
28-Zeytin üretiminde Türkiye
-1.Ege Bölgesi
2.Marmara Bölgesi
3.Akdeniz Bölgesi
29-Yer fıstığı üretiminde 1.bölgemiz hangisidir?
-Akdeniz Bölgesi
30-Anason üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?
-Akdeniz Bölgesi
31-Mısır üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?
-Akdeniz Bölgesi
32-Soya Fasülyesi üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?
-Akdeniz Bölgesi
33-Akdeniz bölgesindeki geçitler
-*Antalya yı Göller Yöresine Bağlayan geçit—-Çubuk Geçidi
*Mersin i İç Anadolu ya Bağlayan geçit———Sertavul Geçidi
*Adana yı İç Anadolu ya Bağlayan geçit——–Gülek Geçidi
*Adana yı Suriye ve Hatay a Bağlayan geçit—Belen Geçidi
34-Akdeniz Bölgesi mağraları
-*Karain -Antalya
*Beldibi -Antalya
*İncisuyu-Burdur
*Cennet Cehennem-Mersin
*Damlataş-Antalya
35-İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?-İlkbahar
36-Doğu Anadolu bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?-Yaz
37-Karadeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?-Sonbahar
38-Akdeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?-Kış
39-Akdeniz ile Karadeniz bölgelerinin temel farkları nelerdir?
-Akdeniz her mevsim yağışlı değildir -Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır.
-Akdeniz en fazla yağışı kışın alır -Karadeniz en fazla yağışı sonbaharda alır.
**Kısacası iklim farkı en tipik farktır.
40-Akdeniz kıl keçisi yetiştirilen yerler-Teke ve Taşeli Platolarında yetiştirilir.
41-Cennet ve cehennem mağaraları hangi tip karstik oluşuma örnektir?
-En büyük Obruk örneğimizidir.
(Obruk Platosu İç Anadolu da bulunur ve en çok obruk bu platodadır.Fakat en büyük obruklar karstik yapının daha çok yer aldığı Akdeniz Bölgesinde dir.
42-Dünyanın en uzun nehri hangisidir? - Nil Nehri
43-Türkiye nin en büyük kapalı havzası hangisidir? -Tuz Gölü
44-Türkiye nin en büyük tatlı su gölü hangisidir? -Beyşehir Gölü
45-Türkiye nin en büyük gölü hangisidir?-Van Gölü
46-Akdeniz bölgesinde mağranın çok olmasının sebebi nedir?-Karstik yapıdır.Yani Jeolojik yapıdır.
47-Akdeniz bölgesinin tektonik gölleri-Burdur Gölü (suyu acıdır.)-Eğirdir Gölü r11;Beyşehir Gölü
48-Karstik ovalar neden verimsizdir?
-Karstik ovalar gelen suyu hemen alta geçirdiği yani su tutmadığı için verimsizdir.
49-Akdeniz bölgesinin karstik gölleri
-Solda Gölü-Kestel Gölü-Avlan Gölü-Suğla Gölü
(Bu göller sadece karstik özellik taşır.)
50-Akdeniz bölgesinin platoları-Teke Platosu-Taşeli Platosu
51-Terre Rosa toprağı en çok hangi bölgemizdedir? -Akdeniz Bölgesi ndedir.

52-Türkiye nin en büyük karstik ovası hangisidir?-Acıpayan Ovası(Akdeniz Bölgesi)
53-Karstik oluşumlar-En fazla Akdeniz Bölgesinde bulunurlar.
*Büyüklüklerine göreolye-Uvala-Dolin-Lapya
54-Türkiye de en fazla göl hangi bölgemizde bulunur?
-Akdeniz Bölgesinde bulunur.(Zaten Göller Yöreside Bu bölgededir.)
55-Amik ovası ne tip bir ovadır?
-Çöküntü yani graben Ovası dır.(Graben ovaları Ege Bölgesinde görülür.)
(Bunun dışında tek örnektir.)(Hatay daki Nur Dağlarının tek HORST olması da bununla birlikte ele alınır.)
56-Dağlık ve engebeliğe göre Türkiye
-1.Doğu Anadolu Bölgesi
2.Karadeniz Bölgesi
3.Akdeniz Bölgesi
57-Türkiye de rüzgar enerjisinden en fazla nerede yararlanılır?-En fazla Alaçatı da yararlanılır.
58-Türkiye nin en büyük limanları -1.İstanbul Limanı
2.İzmir Limanı
3.Mersin Limanı
59-Türkiye nin en büyük ithalat limanı hangisidir?-İstanbul Limanı
60-Türkiye nin en büyük ihracat limanı hangisidir?-İzmir Limanı
61-Ege Bölgesindeki Alüvyon Set Gölleri-Marmara Gölü-Bafa Gölü
62-Süngercilikte en Gelişmiş Bölgemiz hangisidir?-Ege Bölgesi
63-Sığla Ağacı hangi bölgemizde yetiştirilir?
-Ege Bölgesinde (Vernik yapımında kullanılır.)
64-Balıkçılık Durumuna göre Türkiye
1.Karadeniz
2.Marmara
3.Ege
4.Akdeniz
65-Türkiye nin en çok Tuz üretilen yeri neresidir?-İzmir-Çamaltı dır.(Burada deniz tuzu üretilir.)
66-Ege Bölgesindeki Termik Santraller
*Soma(Manisa)
*Yatağan(Muğla)
*Gökova(Muğla)
*Seyitömer(Kütahya)
*Tunçbilek(Kütahya)
67-Türkiye nin tek Jeotermal Elektrik Santrali hangisidir-Sarayköy(Denizli) Santrali dir.
68-Termik Santral en çok bulunduğu bölgemiz hangisidir?-Ege Bölgesi dir.
69-Doğalgazla çalışan Termik Santrallerimiz hangileridir?
-1-Hamitabat Termik Santrali 2-Ambarlı Termik Santrali
*Hamitabat Termik Santrali Marmara Bölgesindedir.(Yıldız Dağları bölümü)Bu bölgede çıkan doğalgaz yakıt olarak kullanılmıştır.(Lüleburgaz/Kırklareli)
*Ambarlı Termik Santrali İstanbul dadır.
70-Denizlerimizin tuzluluk oranı sıralaması.-(Sıcaklık ve dolayısıyla buharlaşma etkiler bu nedenle enleme bakılır.)
1.Akdeniz
2.Ege
3.Karadeniz
71-Turizm gelirlerine göre Türkiye-1.Marmara
 
Back
Yukarı