Coğrafya Kısa Kodlamalar

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.247
Tepki puanı
2.148
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
Egede en çok yetişen ürünler :ZÜHTi..Zeytin,Üzüm,Haşhaş,İncir,Tütün · Rüzgarlar: KaYıP SaKaL....Karayel,Yıldız,Poyraz,Samyeli,Kıble,Lodos · İç Anadolu ‘daki Platolar HUCOB....Haymana,Uzunyayla,Cihanbeyli,Obruk,Bozok · Ülkemizde Doğal gaz Santralleri:.OHA...Ova akça,Hamitabat ,Ambarlı · Egede kırık dağlar : MaYBAM...Madra ,Yunt,Bozdağ,Aydın dağları,Menteşe · Akdeniz’deki Karstik Ovalar : TAKKE....Tefenni ,Acıpayam ,Korkuteli, Kestel, Elmalı · İhrac ettiğimiz Madenlerimiz. BaCaK MaBeT…. BAKIR,CİVA,KROM,MAGNEZYUM ,BOR,TUZ · İhrac Ettiğimiz Ürünler: Ç SıNıF TAKİM..ÇAY,SEBZE,NOHUT ,FINDIK,TURUNCGİL ANTEPFISTIĞI ,KAYISI ,İNCİR, MERCİMEK · Gübre Fabrikaları: BİSİMGEM...Bandırma,İstanbul,Sivas,İzmir,Mardin,Gi resun,Elazığ,Mersin · BAKIR çıkarılan ve işlenen yerler; K A D E R…(Kastamunu-küre)(Artvin-murgul)
(Diyarbakır-ergani)(Elazığ-murgul) (Rize-çayeli) İşletmeler için Ortadaki harflere bir de "samsun" ekleyin.Yani "ADES" · DEMİR çıkarılan ve işlenen yerler; S A M İ (Sivas-divriği ve kangal) (Adana-feke ve kozan)(Malatya-hekimhan ve hasançelebi) (İzmir-dikili ve torbalı) İşletmeler ise S ve A harfleridir.(sivas ve izmir) · Doğu Anadoludaki madenler
MeraKLı KABakÇı DEMİR...Manganez,Krom,Linyit,Kükürt,Krom,Kaya tuzu,Çinko Demir · Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları: JETKiLiMCiZADe
jeotermalenerji,Krom,Linyit,Mermer,Cıva,Zımparataş ı Altın ,Demir · Tektonik Göller: MUSİBET...Manyas,Ulubat,Sapanca,İznik,Beyşehir,Eği rdir,Tuz · Heyelan Set Gölleri: UYSAT...Uzungöl,Yedgöller,Sera,Abant,Tortum · Volkanik Set Gölleri:
ERÇEKli NAZİK,HAÇLIyla beraber VAN GÖLÜnde BALIK tutarken ÇILDIRdı. Erçek gölü,Nazik gölü,Haçlı gölü,Van gölü,Balık gölü,Çıldır gölü · Egedeki platolar: YUBBi...Yazılıkaya,Uşak,Banaz,Bayat, · G.Doğudakı platolar: DUAA...Diyarbakır,Urfa,Antep,Adıyaman · Enerji üretilen göller "HET"....Hazar gölü, eğridir gölü, tortum gölü. · Marmaradakı tektonık gölleri:KUlİS...Kuş(manyas) gölü,Ulubat gölü,L---,İznik gölü,Sapanca gölü · Sigara fabrikası bulunan İller:SİİMBAAT...Samsun,İzmir,İstanbul,Malatya,Bit lis,Adana,Tokat · Bakır merkezlari MaKaM SEM SEzsiz harfler....M= Murgul artvin, K= Küre Kastamonu M= Maden elazığ. SEM Samsun,ergani ve murgul · ülkemizin bölgelere göre nüfus yoğunluğu MEGAKID(Orada a ve g yi değiştirin akılda kalsın dıye öle kodlandı meag kıd aslında sıralama)
Marmara,Ege,Akdenız,G.doğu,Karadenız,Iç Anadolu Doğu anadolu · Türkiye'deki tektonik göller:BASİT MUHASEBE
B urdur gölü,A cıgöl,S apanca gölü,İ znik gölü,T uz gölü,M anyas Gölü,U lubat gölü,H azar (Hozapin) gölü,A kşehir gölü,S eyfe gölü,E ber gölü,B eyşehir gölü,E ğirdir gölü · KARSTİK GÖLLER:S S K.....S alda gölü,S uğla Gölü,K estel Gölü · zımpara taşı çıkan yerler: İDAM....İ ZMİR,D ENİZLİ,A YDIN,M MUĞLA · Türkiyedeki kağıt fabrikaları: KAZMaM GiBİ
K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit) · KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HoKKA...Hirfanlı,O,Kesikköprü,Kapulukaya,Altınkaya · YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS...Hasan uğurlu,Almus,Suat uğurlu · FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE:KAK...Keban,Atatürk,Karakaya · EGEDE İLK SIRADA YER ALAN MADEN YATAKLARI (LAZCUMa)
L İNYİT
A LTIN
Z IMPARA TAŞI
C İVA
U RANYUM
M ERMER
a · bölgelerin ayrılmasında etkili olan faktörler =YENİDEN
Y erşekilleri
E konomi
N üfus ve yerleşme
İ klim ve bitki örtüsü
DEN ize göre konum · Haritalarda hangi yükseltide hangi renk kullanılır,şu şekilde belirtebiliriz:
-Yeşil : (0-500 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Sarı : (500-1000 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Turuncu : (1000-1500 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Kahverengi : (1500-2000 metre arası yükseltilerde kullanılır)
Kodlarsak: YaSTıK olarak daha ii akılda kalabilir... · İç anadoludaki ürünler: BEŞPAY
B uğday
E lma
Ş eker pancarı
P atates
A arpa
Y teşil mercimek · İpekli dokuma: BİG
B ursa
İ stanbul
G emlik · Ülkemizde olmayan madenler: KiTaP
K obalt
T itanyum
P latin · Kapatılacak madenler: CıVıK
C iva ( kanserojen)
V olfram (rezerv az)
K ükürt ( rezerv az) · Bakırın çıkarıldığı yerler: KADER
K astamonu-küre
A rtvin- murgul
D iyarbakır- ergani
E lazığ- maden
R ize- çayeli · Civanın çıkarıldığı yerler: KİM Bu
K onya
İ zmir
M anisa
B (joker)
U şak · Karstik ovalar(polye)( şehirler) : BADeM Ismarla
B urdur
A ntalya
D enzili
e (joker)
M uğla
I sparta · Bor Madeni: BEBeK
B alıkesir,bigadiç,susurluk
E skişer-seyitgazi
B ursa-mustafa kemal paşa
e (joker)
K ütahya- emet · GAP tamamlanınca artacak ürünler: PASPaS
P amuk
A yçiçeği
S oyafasülyesi
P irinç
a (joker)
S ebze · Batı karadeniz dağları: KILIBIK
K öroğlu
I lgaz
ı (joker)
B olu
ı (joker)
K üre
 
Back
Yukarı