KPSS-B nedir?

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.247
Tepki puanı
2.148
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
A grubu dışındaki tüm kadrolar B grubu kadrolar olup, bunlar için yapılan sınava da KPSS-B denilmektedir. Mühendislikten teknikerliğe, memurluktan hemşireliğe, mimarlıktan avukatlığa kadar atama yapılacak tüm kadrolara KPSS-B sınav sonucuna göre atama yapılmaktadır.
Hem KPSS-B hem de KPSS-A kadrosuna başvurabilir miyim? Hem memurluk hem de öğretmenlik kadrolarına başvurabilir miyim?
Yapılacak sınav dört bölümden oluşmaktadır. Cumartesi sabah oturumu genel kültür ve genel yetenekten oluşmaktadır. Bu oturuma herkes katılacaktır. Cumartesi öğleden sonrası oturumu sadece öğretmen adayları içindir ve sabahki genel kültür ve genel yetenek oturumuna katılan öğretmen adayları bu oturuma katılacaktır. Pazar günkü oturum ise sadece müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılığı ve kaymakam adaylığı kadrolarına atanmak isteyenlerin katılması gereken bir oturumdur.
Sınavdan sonra ÖSYM adaylara tek bir puan değil 90′a yakın puan sonucu gönderilecektir. Cumartesi sabah oturumuna ait olan KPSSP3 puanı ile Eylül ayı içinde, KPSS-B kadrolarına başvurulabilecektir.
Cumartesi sabahı oturuma ek olarak cumartesi öğleden sonrası oturumuna da katılan öğretmen adayları için ise KPSSP10 puanı hesaplanacak ve bu puan öğretmen başvuruları için kullanılacaktır.
Pazar günü sabah ve öğleden sonrası oturumuna da katılan adaylar için ise Kılavuzda yer alan her KPSS-A kadrosu için ayrı bir puan hesaplanacaktır. Bu puanlar ile de daha sonra ilana çıkacak olan KPSS-A kadrolarına başvurulabilecektir.
Dolayısıyla bir aday KPSS3 puanı ile KPSS-B kadrolarına, KPSSP10 ile öğretmenlik kadrolarına ve diğer KPSS puanları ile de KPSS-A kadrolarına başvurabilecektir.
Diğer taraftan, Önlisans mezunları KPSSP93; Ortaöğretim mezunları KPSSP94 puanlarını kullanacaklardır. Önlisans ve lisans mezunları sadece cumartesi sabah oturumuna katılacaklardır.
Mühendisler sınavda hangi oturumlara katılacak?
Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B’ye girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur. Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir.
B grubuna yerleşen bir aday daha sonra A grubu veya B grubu başka bir kadroya geçebilir mi?
657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıl dır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, sınavını kazandığı A Grubu kadroya geçebilir. Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat verilmemektedir. Ancak, muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir. Bu konuda Memurlar.net’in “Mahkeme Kararları” kategorisine bakınız.
Aynı durum B grubu kadrolar için de geçerlidir. Bu konuyla ilgili Devlet Personel Başkanlığının görüşleri bulunmaktadır. Ancak, bu görüşler kamuoyuna duyurulmadığı için birçok kişi mağdur olmuştur.
Askerdeyken yerleşenlerin atamaları yapılacak mı?
Bilindiği üzere sınav ve yerleştirme iki farklı durumdur. Bu esnada bazı adaylar askerde olabilmektedir. Yargı yerlerince askerde olma durumu özür olarak kabul edilmekte ve bu adayların atamasının askerlik dönüşünde yapılması istenmektedir. Bu nedenle ataması yapılıp da askerde olması nedeniyle göreve başlayamayan adayların 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açması gerekmektedir. Konuya ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 21.10.1997 tarihli ve E: 1995/10371, K: 1997/2304 nolu kararına, memurlar.net’in KPSS kategorisi altından erişebilirsiniz.
KPSS’de taban puan uygulaması var mıdır?
DMS’nin aksine, KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Bu nedenle, açıklanan ve Eylül’de başvuruları yapılacak KPSS-B grubu boş kadrolarına sınava giren tüm adaylar başvurabilecektir. Yayımlanan kadrolar çok sınırlı olduğundan her adaya 15 tercih hakkı tanınacağı hususları göz önüne alındığında yüksek puan almayan adaylarının pek bir şansı yok.
Daha önce KPSS veya DMS ile yerleşenler veya memur olanlar 2004 KPSS’ye girebilir mi?
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinde sınavın “ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi” için yapılacağı belirtilmektedir. Ancak, uygulamada memur olarak çalışanlar da bu sınava girmekte ve tercihte bulunabilmektedir. Konuyu iki başlık altına incelemek istiyoruz.
a- Çalışan memur istifa yoluyla, yerleştiği yeni kadroya geçiş yapabilir mi?
Bu oldukça riskli bir durumdur. 2003 yılında imam olarak çalışırken KPSS ile yerleştirildikleri öğretmen kadrolarına istifa ederek göreve başlayan 45 aday öğretmenin, bu durumlarının tespiti üzerine görevlerine son verilmiştir. Yukarıda açıklamış olduğumuz KPSS-A grubu kadrolara geçiş süreci aynen bu kadrolar için de geçerlidir. Çünkü, bu durum nakil olarak değerlendirilmemektedir.
b- Çalışan memurlar istifa ederek hangi görevlere başlayabilir?
657 sayılı Kanunda yer alan ve istifa halinde en az 6 ay bekleme süresi öngören hükümler sadece memuriyet kadroları için geçerlidir. Yani bu süreler 657′e tabi kadrolardan 657′e tabi başka bir kadroya yapılacak atamalarda söz konusudur. Ancak, KPSS ile 657′e tabi olmayan kadrolara da atama yapılmaktadır. Örneğin KİT’lerde çalışan personel temel olarak 399 olarak adlandırılan bir KHK’ye (Kanun Hükmünde Kararname) tabidir. Şayet bir memur, KPSS’ye girer ve 399 tabi KİT’lerdeki bir sözlşemeli pozisyonu tercih eder ve puan durumuna göre buraya yerleşmeye hak kazanırsa, bu aday istifa ederek bu yeni görevine başlayabilir. Bu durum için muvafakat almaya gerek yoktur. Bu durum aynı şekilde şu an için 399′a tabi olarak çalışıp da daha sonra KPSS ile bir memur kadrosuna yerleşecek adaylar için de aynen geçerlidir.
Üniversite mezunları KPSS’ye bir alt öğrenim düzeyinden (lise veya ön lisans) girebilir mi?
Hem 657 sayılı Kanunda hem de 3.5.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik”te buna engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak, 2004 KPSS Sınav Kılavuzu’nda “Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların, bir alt öğrenim düzeyinde sınava girmeleri halinde, bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir” açıklaması yapılmıştır. Sınavdan sonraki yerleştirmede ÖSYM tarafından yapılacağından, bir alt öğrenim durumundan sınava girildiğinin ÖSYM tarafından tespiti halinde, ilgili adayın sınav sonuçları ÖSYM tarafından dikkate alınmayacaktır. Örnek verecek olursak 2002 KPSS veya 2003 KPSS’ye üniversite mezunu olarak giren bir adayın KPSS’ye meslek lisesi mezunu olarak girmesi halinde bu durum ÖSYM tarafından kayıtlardan anlaşılabilir ve adayın tercihleri bu nedenle dikkate alınmayabilir. Adaylara bu durumdan kaçınmalarını öneririz.
Haziran’da mezunum. Sınava girebilir miyim?
10 Eylül 2004 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan lise, ön lisans veya lisans mezunları açıklanan KPSS-B kadrolarına başvurabilecektir.
Memur olarak çalışanlar öğretmenlik kadrolarına atanmak için KPSS’ye girecekler midir?
Memur olarak çalışanlar iki şekilde öğretmen kadrosuna atanabilir.
a- İstifa ederek: Her memur istifa ettikten sonra en az 6 ay hiç bir kamu kurumuna memur olarak (öğretmenlik dahil) atanamamaktadır. Yani, İstifa edilen tarih ile öğretmenlik kadrosuna atanılacak tarih arasında en az 6 ay olmalıdır. Usulüne uygun istifa edilmemiş ise 1 yıl boyunca memur olunamamaktadır. Bu durumdaki adaylar KPSS’ye girip yüksek puan alarak öğretmenlik kadrolarına atanabilir. Ancak, 6 aylık bekleme süresini uymayanların bu durumlarının tespit edilmesi halinde görevlerine son verilir.
b- Nakil Yoluyla: Bu yolu tercih edecek kişilerin KPSS’ye girmesine gerek yoktur. Bunlar MEB’in Temmuz veya Ağustos’ta yapacağı açıklama üzerine, (eğer mezun oldukları bölüm itibariyle öğretmen alımı yapılıyor ve gerekli şartları taşıyorlarsa) nakil yoluyla atamalara başvuracaktır.
Mezun olduğu bölüm kılavuzda yer almayanlar sınava Temmuz 2004 KPSS’ye girebilir mi?
Kılavuzda Eylül’de alım yapılacak kadrolara ilişkin bölümler yer almaktadır. Örneğin ön lisans ebelik veya MYO Muhasebe bölümü kılavuzda yer almamaktadır. Bu adaylar “Diğer”i bölümünü kodlayarak sınava girebilirler. Bu adaylar sınavın iki yıl sürecek olan geçerlilik süresinde mezuniyetlerine uygun boş kadro açılmaması halinde puanlarını kullanamazlar.
Formasyonsuz öğretmenin ataması yapılacak mı?
Gelen sorularda Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in 2004 Şubat’ında formasyonsuz fen-edebiyat mezunlarının da sınava girebileceği yönünde bir açıklaması yaptığı belirtilmektedir. Ancak, Çelik’in açıklamalarında sadece “pedagojik formasyon almalarına rağmen öğretmen olamayanlara yönelik bir çalışma yapıldığı” belirtilmiştir. Diğer yandan, sınava tüm lisans mezunları girebilir. Ancak, Temmuz veya Ağustos’ta yapılacak öğretmenlik atamalarına kadar Çelik’in yaptığı açıklama yönünde bir mevzuat değişikliği yapılmaz ise şu anki uygulama geçerli olacaktır.
Düşük puan alan memur adayları nasıl atanır?
Yerleştirmeler tercih edilen birim bazında yapılmaktadır. Tercih edilen bir birimi tercih edenler arasında en yüksek puan alan aday kim ise o kişi kadroya atanmaktadır. Örneğin 60 puan alan aday kimse tercih etmediği için Van’daki bir kadroya atanabilirken; 95 puan alan, kendisinden bir puan daha fazla alan kişilerin de kendi tercih ettiği kadroları tercih etmesinden dolayı hiç bir kadroya yerleşememektedir.
Memurlar, KPSS-A kadroları için Temmuz 2004 KPSS sınavına girmeli midir?
Kamudaki müfettiş, kontrolör, denetmen ve uzman yardımcılıklarına ait kadrolar ile kaymakam adaylığı kadroları KPSS-A kadrolardır. Kılavuzda yer alan kadrolara başvurabilmek için mutlaka sınava girmek gerekmektedir. Bu konudaki zorunlulukta memur olan veya olmayanlar açısından bir farklılık bulunmamaktadır. Memur olarak çalışanlar Kılavuzda kurumlarca belirtilen yaş şartlarına uymak zorunda olduklarından bu hususu göz önüne alarak Pazar günkü oturumu katılmalıdır. Sadece istisnai durumlarda KPSS’ye girmeksizin belirtilen KPSS-A kadrolarına atanılabilmektedir. Bu da yeniden teşkilatlanan kamu kurumlarının yürürlüğe koydukları mevzuatlarda yer alan geçici madde hükümleri ile olmaktadır.
Sınavdan önce yapılan yaş düzeltmesi geçerli midir?
Kılavuzda, yaş şartının sınav tarihi itibariyle aranılacağı belirtilmektedir. Dolaysıyla sınavdan önce yapılacak yaş düzeltmeleri geçerli, sınavdan sonra yapılacak yaş düzeltmeleri ise geçerli değildir.
Mesleki bölüm bitirenler sertifika sahibi olmak zorunda değildir.
Kılavuzun 20′nci sayfasının 3.4 nolu açıklamasında şu hususa yer verilmiştir. “3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.” Buna göre, örneğin bilgisayarla ilgili bir bölüm mezunu “MEB’den onaylı bilgisayar işletmeni sertifika sahibi” olmasına gerek yoktur.
Askerlik, sertifika, yabancı dil bilgisi gibi tüm belgelere başvuru tarihi itibariyle sahip olunmalıdır
Kılavuzda yer alan kadroların bazılarında askerlik, yabancı dil bilgisi, ustalık-kalfalık belgesi, sürücü belgesi vb. bir kısım belgeler istenmektedir. Adayların bu belgelere başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Bu husus kılavuzun 19. sayfasında 3.1 nolu açıklamada belirtilmiştir. Buna göre, 2004 için açıklama yapacak olursak, en geç 10 Eylül 2004′e kadar bu belgelere sahip olunması gerekmektedir.
Başvurma belgesinin 13. numaralı bölümü nasıl doldurulacaktır?
Lise ve ön lisans mezunları ile KPSS-B kadrolarına başvuracak lisans mezunları, başvurma belgesinin 13. numaralı bölümünü doldurmayacaktır. Başvurma belgesinin “13. Sınavın hangi oturumuna katılınacağı” başlıklı bölümünde adayların, cumartesi öğleden sonra, pazar sabah ve pazar öğleden sonra oturumlarını işaretlemeleri istenmiştir. Sınava lise ve ön lisans düzeyinde katılanlar bu bölümü boş bırakacaklardır. Ayrıca sadece KPSS-B kadrolara atanmak isteyenler de bu alanı boş bıracaktır.
Önceki memur sınavlarına girenler Temmuz 2004 KPSS’ye girmek zorunda mıdır?
Memur sınavlarının her birinin belirli bir geçerlilik süresi vardır. Geçerlilik süresi, sınav sonrasında açıklanan boş kadrolara müracaat edebilmek için gereklidir. Daha önce açılan sınavların geçerlilik süresi bitenlerin memur kadrolarına atanabilmesi için bu sınava girmesi gerekmektedir.
Formlar doldurulurken askerlik durumu nasıl belirtilecek?
Başvurma belgesinin askerlik bölümü nasıl doldurulmalı?
“10. Askerlik Durumu” başlığı altında çeşitli askerlik durumları verilmiştir. Tecil durumu ise sevk tehirli tecil ve sevk tehirsiz tecil olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tecilli adayların sevk tehirli tecil kısmını işaretlemeleri gerekmektedir.
Askerlikle ilişiği bulunmamak ne demektir?
Yayımlanan bazı kadrolarda (KPSS A v.s) askerliğini yapmış veya muaf şeklinde bir açıklama olmayıp; sadece “askerlikle ilişiğinin” bulunmaması şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ifade 657 sayılı Kanunun 48-A/5. maddesinde yer alan üç durumu da (askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) kapsamaktadır.
Özürlüler Temmuz KPSS‘ye girebilir mi?
KPSS sonuçları hem memur hem de işçi alımlarında kullanılacaktır. İŞKUR özürlülerin işçi olarak atanabilmesi için bu sınava girmeleri gerektiğini belirtmiştir. Ancak, aynı şey memur kadrosu için geçerli değildir. Özürlü memur kadrolarına ait kontenjanlar her yıl Devlet Personel Başkanlığınca üç kez yayınlanmaktadır. Memur kadrolarına atanmak isteyen özürlülerin Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan bu ilanlara başvuruda bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, DPB tarafından yayımlanan bu ilanlara da merkezi sınav (KPSS‘ye) girilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Ce: KPSS-B nedir?

paylaşımın için teşekkürler
 
Back
Yukarı