Kur'an-ı Kerim'de Geçen Dualar

melek

Demirbaşlardan
Katılım
11 Nisan 2008
Mesajlar
2.610
Tepki puanı
255
Puanları
133
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
Kur'an-ı Kerim'de Dua Örnekleri

Kur’an-ı Kerîm’de geçen Allah Azze ve celle'nin bize öğrettiği duaları istifadenize sunuyoruz.

Fatiha Sûresi 1-5. AyetlerOkunuşu:“Bismillahirrahmanirrahîm. Elhamdü lillahi rabbil’alemin. Errahmanir’rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budü ve iyyake neste’în. İhdinessıratel müstakîm. Sıratellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddallîn.”

Anlamı: Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmandır ve rahîmdir. Ceza gününün malikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Bakara Sûresi: 67. ayetOkunuşu: “…Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn.”

Anlamı: “…Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”

Bakara Sûresi: 127. Âyet


Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.”

Bakara Sûresi: 128. Âyet“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.”

Bakara Sûresi: 201. Âyet
Okunuşu: “…Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”

Bakara Sûresi: 250. ÂyetOkunuşu: “…Rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.”

Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”
 
Back
Yukarı