Türkçe karakter için verilen süre uzatıldı

R

rebel

Konuk
82139.jpg


Telekomünikasyon Kurumunun internet sitesindeki duyurusuna göre, "kısa mesajlarda ç, ş, Ş, ğ, Ğ, İ ve ı harflerinin kullanılması durumunda bir mesajda yer alabilecek maksimum karakter sayısının azalması ve bunun sonucunda söz konusu karakterleri içeren mesajların bölünerek birden fazla mesaj olarak ücretlendirilmesi problemi"nin, Kurum'un koordinasyonunda yaklaşık 2 yıldır yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalarla oluşturulan önerinin 3 GPP'nin (Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi) Meksika'da yapılan genel kurul toplantısında 7 Mart 2008 tarihinde kabul edilmesiyle çözüldüğü hatırlatıldı.

Türkçe harfler içeren ve 160 karakterden az olan bir kısa mesajın birden fazla mesaj olarak ücretlendirilmesini önlemek amacıyla, GSM işletmecilerine şebekelerinde gerekli değişiklikleri yapmaları için 31 Mart 2008 tarihine kadar süre tanındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ancak hukuki, teknik ve ekonomik değerlendirmeler kapsamında, işletmecilerin gerekli yazılım ve donanım güncellemelerinin yapılmasında tedarikçi firmalara bağımlı olmaları ve ara bağlantı nedeniyle yeni ücretlendirme sistemlerinin eş zamanlı faaliyete geçirilmesinin gerekliliği göz önüne alınarak, GSM işletmecilerinin alt yapılarının sorunsuz hale getirilebilmesi için verilen süre, 30 Nisan 2008 tarihine kadar uzatılmıştır."
 
Back
Yukarı