Günün Hadis-i Şerifi...

Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Bütün semâvi kitapların anahtarı "Rahman, rahîm Allah'ın adı ile"dir; yani besmeledir...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

''İhsan,
senin Allah'ı görüyor gibi O'na kulluk yapmandır.
Her ne kadar sen O'nu görmesen de
O seni görmektedir.''

Buhari, İman,37; Müslim, İman,1,5,7)
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldur...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Allah'ın verdiği serveti hak yolunda sarfeden ile, Allah'ın verdiği ilim ve hikmetle hükmedip onları halka öğreten kimseler gıptaya şâyândır...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Kim benim bir sünnetimi ihya ederse beni sviyor demektir. Kim de beni severse cenette benimle beraberdir...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Bir meclise geldiğinizde hiç bir kimseyi kaldırıp da yerine oturmayınız. Toplantıya birisi geldiğini vakit açılarak ona yer veriniz...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Mazlumun bedduâsından sakınınız. Zirâ bir kıvılcım sür'atiyle semâya yükselir...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Satışta alışta ve borcunu istemekte müsâmahakâr olan kimseye Allah rahmet etsin...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Allahım açlıktan sana sığınırım, o kucaklayan ne fenaa arkadaştır...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Her kim ikindi namazını bilerek terkederse ameli boşa gider...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Allahım beni şükreden sabırlı kul yap. Beni kendime küçük, başkalarına büyük göster...

Not:Eksik kalan hadis-i şerifler yarın tamamlanacaktır bilginize...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Kim halkın malını ödemek niyetiyle borçlanırsa o kimseye Allah borcunu ödemeyi kolaylaştırır...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

eksik kalan günler için hadis-i şerifler...

Yılan yuvasında toplandığı gibi(ehl-i) iman da Medine'ye toplanır...

Allah sizde üç huyun bulunmasından hoşlanmaz. Dedikodu, savurganlık, dilencilik...

Gerçek yoksul ihtiyaç sahibi olduğu halde mâlî durumu bilinmediğinden kendisine yardım edilmeyen kimsedir...

Cuma günü imam hutbe okurken, arkadaşına "dinle" desen bile boş söz etmiş olursun...

Şüphelendiğin şeyi bırak,şüphelmediğin şeye bak. Doğru, gönlün yatıştığı şeydir. Yalan ise şüphe bırakan şeydir...

Ey müslüman kadınlar! Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemeyin! Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa!...

Allah'ı çok zikreden kimseyi Allah Teâlâ sever...

Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım...

Ey insanlar Allah'a tevbe edin ve O'ndan bağışlanmanızı isteyin. Ben de Allah'a günde yüz defa tevbe ediyorum...

Bağışından geri dönen kimse kustuğunu yalayan kimse gibidir...

Allah bir milete azap indirince o milletin içinde bulunan iyi kötü her ferde ulaşır...

Allahım sen affedicisin, affı seversin beni de affet...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Bir adam yolda yürürken bir ağaç dalına rastladı. Onu oradan kaldırıp attı, bundan dolayı Allah'ın rızasına nail oldu ve bağışlandı...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Ameller niyetlere göredir; hata eden ve unutarak yapanın ise niyeti yoktur...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

herkesten eksik bıraktığım bölüm için özür diliyorum... tüm eksik bıraktığım günler adına hadis-i şerif ekledim...
dua ile..

Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.

Allah bu dini zatı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Dikkat edin! Dindarlığınızı bu iki nitelikle süsleyin.

Her takva sahibi, Muhammed’in (üzerine rahmet ve selam olsun) ehl-i beytindendir.

İnsanların gelip geçtiği yollarda (caddelerde) oturmaktan sakının.Mutlaka oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin.Yolun hakkı ise şunlardır: Harama bakmamak, Yoldan gelip geçen insanlara sıkıntı ve eziyet vermemek, ta’cizde bulunmamak, Verilen selamları almak, İyiliği teşvik etmek, Kötülükten de sakındırmak.

Yemeklerinizi biraz soğutarak yeyin ki, sizin için bereketli kılınsın...

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.

Yağmurların çoğalıp bitkilerin (ürünlerin) az, Kur’an okuyanların çok olup dini bilenlerin az, İdarecilerin sayıının artıp, güven duyulanların ise kıt olması kıyametin yaklaştığının delillerindendir.

Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.

Resulüllah’a : Cennettekiler uyurlar mı? diye sorulmuştu. Cevaben buyurdu ki: Uyku, ölümün kardeşidir. Cennettekiler uyumazlar.

Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin.

İyilikller cennetin kapılarından bir kapıdır. Kötü ölümünü önler

Kim müsibete uğramış birini teselli ederse, onun o dert sebebiyle kazandığı sevap kadar sevap kazanır.

Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır,huzurunda durdurarak malının hesbını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.

Allah, bir mesleği olup mesleğinde maharetli ve uzman olan kulunu sever.

İyiliği yap, kötülükten de sakın. Yanlarından kalktığında, halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve onları yerine getir.
Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanmayacağın şeylere ise, dikkat et ve onları yapmaktan da sakın.

Cömert, malında olan Allah’ın haklarını ödeyendir. Cimri, malındaki Allah’ın haklarını yerine getirmeyen; Rabbinin verdiğinden, Rabbine karşı nekeslik edendir.

Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.

Allah bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla “müdara”yı, yani iyi ve güzel geçinmeyi de emretti.

Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir.(Yani verimi çoktur.Çok sevap meyvesi alınır). Cennetin ağaçlarından biri olan La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini çok söyleyin.

Devamlı herkesle kavga ve çekişme halinde olman, günah olarak sana kafidir.

Allah Resulüne: Ya Resulallah! Bana insanların kötülükte en ileri olanlarını söyler misin? diye sordum. Allah Resulü: İyileri sor bana! Kötüleri sorma, dedi. Daha sonra da soruma şu cevabı verdi: İnsanların en kötüleri, ilmini kötüye kullanan alimler (üzerine düşen uyarı görevini yapmıyan aydınlar)dır.

Mü’min mü’minin aynasıdır. Mü’min mü’minin kardeşidir. Mü’min mü’minin kaybettiği bir şeyini bulursa, onun için korumaya alır. Mü’min mü’mini arkasından savunur.

Yardıma ihtiyacı olanlara sadaka dağıtmak vehayır yapmak istediğinde, hemen yap(geciktirme)

Hz.Peygamber, bir gün ashabına: İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir? diye sordu. Ashap: Allah ve Resulü bilir ancak, dediler. Hz Peygamber: İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı), buyurdu. Sonra tekrar sordu: İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir? Ashap, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı: Bu da iki şeydir: Biri, Allah’tan korkmak, yani takva sahibi olmaktır. Diğeri de güzel ahlaka sahip bulunmaktır.
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Kim (cihad bahanesiyle) bir evde darlık meydana getirir veya bir yolu keser, ya da bir mü’mine eziyet verirse, onun yaptığı cihad değildir.

Geveze, utanmaz ve cimri olması, kişiye kötülük olarak ona yeter.

Mü’minin saygınlık ve onuru; Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.

Ağır duyana, söz işittirmek sadakadır.

Allah’tan korkması, kişiye ilim olarak; kendini beğenmesi de cahillik olarak yeter.
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Ben, insanları hakka çağırıcı ve Allah’ın emirlerini onlara ulaştırıcı olarak gönderildim. Hidayet verme, inanları doğru yola çekme konusunda, elimde hiçbir şey yoktur. Şeytan da, Allah’ın yasakladığı şeyleri insanlara süslü gösterici olarak yaratılmıştır. İnsanları dalalete atma (saptırma) konusunda onun da elinde bir şey yoktur...

Kıyametin hemen yakınında, kan dökülme (yani terör) günleri vardır...

Hiçbir müslüman yoktur ki, Allah’a dua atsin de, Allah duasına şu 3 halden biri ile cevap vermesin: Kişi dua ettiğinde, Allah, onun karşılığını dünyada acilen (peşin) verir. Duanın karşılığını ahirete erteler. Yaptığı dua kadar, o kuldan bir dert ve sıkıntıyı giderir. Bu sözü işitince sahabiler sevinç içinde: Öyleyse, bizler çok dua ederiz, dediler. Allah Resulü de şu açıklamayı yaptı: Allah’ın kabul etmesi, sizin duanızdan daha çoktur...

Mü’minlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını İbrahim Peygamber ve hanımı Sare üzerine almıştır...

İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur...

Yetimlerin malını, onların namına çalıştırın. Ta ki, zekat, onu yeyip eritmesin...

Kendisine ikram edilen yemeğe burun kıvırması (beğenmemesi), kişiye kötülük olarak yeter...

Yoldan insanlara sıkıntı ve eziyet veren şeyleri (çukurları, tümsekleri, yolu işgal eden lüzumsuz kalabalıkları, pislikleri) gider. Çünkü, bu senin için sadakadır...
 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

Dünyaya gönül verme (zahid ol) ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.

Cuma günü, bana çok salavat getirin. Çünkü Cuma günü, şahitlerin hazır olduğu bir gündür. Yani o günde melekler, (ibadet edenlerin yanında) hazır bulunurlar. Sizden biriniz bana salavat getirdiğinde, (bitirinceye kadar) salavatı melekler tarafından bana sunulur.

Hz. Peygamber: Biriniz hergün Uhud Dağı gibi bir amelde bulunmaktan aciz mi olur? buyurdu. Buna kimin gücü yeter ki? diye soruldu. Allah Resulü: Hepinizin gücü yeter buna! Cevabını verdi. Nedir o amel? Denildi. Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: Sübhanallah sözünün sevabı Uhud’dan büyüktür. La ilahe illallah sözünün sevabı Uhuddan büyüktür. Allahü Ekber sözü de uhuddan büyüktür.

Namaz mü’mini Allah’a yaklaştıran bir vasıtadır.

Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu insanları ihmal etmek, kişiye günah olarak yeter.

Allahın yasakladığı ( belli ) büyük günahlardan sonra kulun sakınması gereken en büyük günah: ardında borcunu ödemek için hiçbir mal bırakmadan borçlu olarak ölmesidir.

Hz. Peygamber, yeri geldikçe şu sözü hep tekrarlardı: İslam ve beyaz kıllar, kişiyi kötülükten alı koymak için yeterlidir.

Dünya işlerinizi yolunuza koyunuz. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiretinize çalışınız.

İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek... İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz.

İslam temizdir. Öyle ise temizleniniz.Çünkü cennete temiz olandan başkası giremez.

Kişinin hatalarının çok olması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az olması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembel olması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi olması, cimri olması, aç gözlü olması... Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter...

Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlere verilren sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, müslümanlara galip gelir.

İki müslüman karşılaşır, birbirlerinin ellerini tutar, tokalaşırlarsa, Allah mutlaka onların bu halde iken yaptıkları dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden ayırmadan günahlarını affeder.

Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine...

Her günün eylemleri, mutlaka mühürlenir. Mü’min hastalandığı zaman, melekler şöyle derler: Ey Rabbimiz, Falanca kulunu hastalandırarak iyi eylemlerden sen alı koydun. Yüce Allah şöyle buyurur: İyileşinceye veya ölünceye kadar, daha önce yaptığı eylemlerin aynısını (her gün yapmış gibi) yazıp mühürleyin.

Kuşları yuvalarında rahat bırakınız. Onları ürkütmeyiniz.

Kazançların en helal ve temiz olanı; öyle bir tüccarın kazancıdır ki konuştuğunda yalan konuşmaz. Bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet etmez. Söz verdiğinde sözünden dönmez. Satın alırken ( Daha ucuz almak için ) aldığı malı kötülemez. Bir şey satarken, malını aşırı övüp yalancı reklama girmez. Borç aldığında ödemeyi geciktirmez. Alacağı olduğunda borçluyu sık boğaz etmez.

Kulun ahirette sevap kefesine ilk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır.

 
Ce: Günün Hadis-i Şerifi...

allah razı olsun
 
Back
Yukarı